FVP DENHBcP Dentální hygiena
Název anglicky: Dental hygiene
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FVP DENH Dentální hygiena

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FVP:UNZSRP011 -- - 2-
FVP:UNZSRP012 -- - 2-
FVP:UOLP001Orální hygiena 1 O. Resz 10/36/04 1P
FVP:UOLP002Anatomie O. Reszk 15/25/03 1Z
FVP:UOLP003Zubní lékařství -zk 24/8/04 1P
FVP:UOLP004Provoz ordinace dentálního hygienisty, instrumentárium v zubním lékařství -z 0/48/03 1-
FVP:UOLP005Chemie L. Stanovskáz 10/10/02 1-
FVP:UOLP007Radiologie, biofyzika a zobrazovací metody v zubním lékařství O. Reszk 8/52/03 1-
FVP:UOLP008Latinská terminologie -z 0/13/01 1-
FVP:UOLP009Informační systémy ve zdravotnictví I. Bryjováz 0/12/01 1-
FVP:UOLP011Edukace v práci dentálního hygienisty Y. Vrublováz 8/32/02 2Z
FVP:UONP036Veřejné zdravotnictví H. Dolanskýz 20/0/02 1-
FVP:UOLP010Komunikace Y. Vrublovázk 9/16/02 2-
FVP:UOLP012Orální hygiena 2 O. Resz 10/36/04 2P
FVP:UOLP013Parodontologie 1 O. Resz 36/12/03 2P
FVP:UOLP014Fyziologie J. Jakušzk 12/28/02 2-
FVP:UOLP015Patologie a orální histologie E. Sehnálkovázk 12/20/02 2-
FVP:UOLP016Mikrobiologie a epidemiologie R. Maďarzk 18/12/03 2-
FVP:UOLP018První pomoc P. Šimánkovázk 0/13/02 2-
FVP:UOLP019Výživa a dietetika I. Satinskýz 13/0/02 2P
FVP:UOLP021Odborná praxe 1 Y. Vrublováz 0/120/04 2-
FVP:UOLP022Odborná individuální praxe A Y. Vrublováz 0/90/02 2-
FVP:UOLP031Etika P. Slováčekz 16/0/01 2-
FVP:UOLP006Biochemie L. Stanovskázk 0/16/02 3-
FVP:UOLP023Orální hygiena 3 O. Resz 16/26/04 3P
FVP:UOLP024Preventivní zubní lékařství 1 -z 12/24/02 3P
FVP:UOLP025Parodontologie 2 O. Resz 0/24/03 3P
FVP:UOLP026Základy farmakologie -zk 13/0/02 3-
FVP:UOLP027Konzervační zubní lékařství a dentální materiály -zk 26/0/02 4-
FVP:UOLP028Základy vnitřního lékařství R. Malýzk 9/18/02 3-
FVP:UOLP030Metodologie vědeckého výzkumu 1 Y. Vrublováz 10/0/01 3-
FVP:UOLP032Odborná praxe 2 Y. Vrublováz 0/120/04 3-
FVP:UOLP049Zdravotnické právo M. Kollerzk 11/3/01 3-
FVP:UOLP033Orální hygiena 4 O. Resz 16/26/04 4P
FVP:UOLP034Parodontologie 3 O. Resz 12/24/03 4P
FVP:UOLP035Preventivní zubní lékařství 2 -z 0/24/02 4P
FVP:UOLP036Zubní protetika a čelistní ortopédie -zk 26/0/02 4-
FVP:UOLP037Maxilofaciální chirurgie a dentoalveolární chirurgie O. Reszk 26/0/02 4-
FVP:UOLP038Seminář k bakalářské práci 1 J. Haluzíkováz 0/7/02 4-
FVP:UOLP039Metodologie vědeckého výzkumu 2 D. Korpaszk 0/9/02 4-
FVP:UOLP040Dermatologie Y. Vantuchovázk 16/0/02 4-
FVP:UOLP041Odborná praxe 3 Y. Vrublováz 0/120/04 4-
FVP:UOLP042Odborná individuální praxe B Y. Vrublováz 0/120/04 4-
FVP:UOLP043Orální hygiena 5 O. Reszk 0/26/04 5P
FVP:UOLP044Parodontologie 4 O. Reszk 12/12/03 5P
FVP:UOLP045Preventivní zubní lékařství 3 -zk 0/36/05 5P
FVP:UOLP047Seminář k bakalářské práci 2 -z 0/10/05 5-
FVP:UOGP051Management v ošetřovatelství V. Jakušovázk 14/0/72 5-
FVP:UOGP050Ekonomika a pojišťovnictví V. Jakušováz 3/0/41 5-
FVP:UOLP050Odborná praxe 4 Y. Vrublováz 0/120/06 5-
FVP:UOLP051Seminář k bakalářské práci 3 Y. Vrublováz 0/10/013 6-
FVP:UOLP052Odborná praxe 5 Y. Vrublovázk 0/300/017 6-
158 kreditů

Povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FVP:UNZSRP083 -- - 3-
FVP:UNZSRP084 -- - 4-
FVP:UOLP053Dental hygiene 1 M. Skalnáz 0/24/01 1-
FVP:UOLP054Výchova k orálnímu zdraví 1 -z 0/24/02 1-
FVP:UNZSRP082 -- - 1-
FVP:UOGP102Letní škola I Y. Vrublováz 0/30/06 2-
FVP:UOGP104Obezitologie -z 0/9/01 2-
FVP:UOLP055Dental hygiene 2 -zk 0/24/02 2-
FVP:UOLP056Výchova k orálnímu zdraví 2 -z 0/24/02 2-
FVP:UOLP057Výchova k orálnímu zdraví 3 -z 0/24/02 3-
FVP:UOGP095Sexuální poruchy a deviace Y. Vrublováz 9/0/01 4-
FVP:UOGP103Letní škola II Y. Vrublováz 0/30/06 4-
FVP:UOLP029Dětské zubní lékařství -zk 26/0/02 3P
FVP:UOLP059Výchova k orálnímu zdraví 4 -z 0/24/02 4-
FVP:UOLP066Vybrané kapitoly z ortodoncie 1 -z 12/0/01 4P
FVP:UOLP062Výchova k orálnímu zdraví 5 -z 0/24/02 5-
FVP:UOLP067Vybrané kapitoly z ortodoncie 2 -z 12/0/01 5P
FVP:UOLP068 -- - 5-
FVP:UOLP069 -- - 2-
FVP:UOLP070 -- - 3-
FVP:UOLP071 -- - 4-
FVP:UOLP072 -- - 5-
31 kreditů

Povinně volitelné předměty v libovolném semestru

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FVP:UNZSRP069 -- - --
0 kreditů

Společné předměty pro všechny programy

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FVP:FVPFP007Adaptační kurz M. Kolaříkováz 0/0/243 1-
3 kredity