FPF CompScinp Computer Science
Název anglicky: Computer Science
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FPF CompSci-np Computer Science

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UINA327Image Analysis and Recognition P. Čermákzk 2/2/06 3P
FPF:UINA328Chapters in Theory of Formal Languages I L. Ciencialovázk 2/0/04 1Z
FPF:UINA329Chapters in Formal Language Theory II L. Ciencialovázk 2/0/04 2Z
FPF:UINA334Comp. Geometry and Computer Graphics I L. Ciencialazk 2/2/06 1Z
FPF:UINA335Comp. Geometry and Computer Graphics II L. Ciencialazk 2/2/06 2Z
FPF:UINA337Development of information systems I D. Kajzarzk 2/2/06 1P
FPF:UINA338Development of information systems II D. Kajzarzk 2/2/06 2P
FPF:UINA357Computer Vision P. Čermákzk 2/2/06 4P
FPF:UINA500 -zk 0/0- 1Z
FPF:UINA501 -z 0/0- 1P
FPF:UINA502 -zk 0/0- 2P
FPF:UINA503 -zk 0/0- 2Z
FPF:UINA504 -zk 0/0- 3-
FPF:UINA505 -zk 0/0- 3-
FPF:UINA506 -z 0/0- 4P
FPF:UINA507 -zk 0/0- 4-
FPF:UINA519 -zk 0/0- 4P
44 kreditů

Povinně volitelné předměty - skupina předmětů typu PVA

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UINA508 -z 0/0- 1P
FPF:UINA509 -z 0/0- 2P
FPF:UINA510 -zk 0/0- 3P
FPF:UINA511 -zk 0/0- 3P
0 kreditů

Povinně volitelné předměty – skupina předmětů typu PVB

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UINA512 -z 0/0- 2-
FPF:UINA513 -zk 0/0- 3-
FPF:UINA514 -zk 0/0- 3-
FPF:UINA515 -zk 0/0- 3-
FPF:UINA516 -zk 0/0- 4-
FPF:UINA517 -zk 0/0- 4-
FPF:UINA518 -zk 0/0- 4-
FPF:UINA520 -z 0/0- 4-
0 kreditů