FPF CompScinp Computer Science
Název anglicky: Computer Science
navazující prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Zahrnut v programu: FPF CompSci-np Computer Science

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UINA327Image Analysis and Recognition J. Blahutazk 2/2/06 3P
FPF:UINA328Chapters in Theory of Formal Languages I L. Ciencialovázk 2/0/04 1Z
FPF:UINA329Chapters in Formal Language Theory II L. Ciencialovázk 2/0/04 2Z
FPF:UINA334Comp. Geometry and Computer Graphics I L. Ciencialazk 2/2/06 1Z
FPF:UINA335Comp. Geometry and Computer Graphics II L. Ciencialazk 2/2/06 2Z
FPF:UINA337Development of information systems I L. Ciencialovázk 2/2/06 1P
FPF:UINA338Development of information systems II D. Kajzarzk 2/2/06 2P
FPF:UINA357Computer Vision J. Blahutazk 2/2/06 4P
FPF:UINA500Deep Learning P. Sosíkzk 2/2/06 1Z
FPF:UINA501Diploma Seminar I L. Ciencialováz 0/2/04 1P
FPF:UINA502Agents and Multiagent Systems P. Sosíkzk 2/2/06 2P
FPF:UINA503Non-Sequential Computing P. Sosíkzk 3/0/05 2Z
FPF:UINA504Advanced Data Processing R. Polákovázk 2/2/06 3-
FPF:UINA505Information and Cyber Security I V. Lazeckýzk 2/0/04 3-
FPF:UINA506Diploma Seminar II L. Ciencialováz 0/2/04 4P
FPF:UINA507Information and Cyber Security II V. Lazeckýzk 2/0/04 4-
FPF:UINA519Computer Networks and Decentralized Systems Š. Vavrečkovázk 2/2/06 4P
89 kreditů

Povinně volitelné předměty - skupina předmětů typu PVA

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
Je nutno splnit minimálně 8 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UINA508Seminar on Formal Languages I R. Polákováz 0/2/04 1P
FPF:UINA509Seminar on Formal Languages II R. Polákováz 0/2/04 2P
FPF:UINA510Expert Systems Applications J. Blahutazk 2/2/06 3P
FPF:UINA511Methods of Parallel Programming P. Sosíkzk 2/0/04 3P
18 kreditů

Povinně volitelné předměty – skupina předmětů typu PVB

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
Je nutno splnit minimálně 12 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UINA512Practice L. Ciencialaz 120 hod/sem.4 2-
FPF:UINA513Combinatorial Algorithms R. Polákovázk 2/0/04 3-
FPF:UINA514Computer Science in Medicine J. Blahutazk 2/0/04 3-
FPF:UINA515UAV – Autonomous Platforms J. Martinůzk 2/2/06 3-
FPF:UINA516Membrane Systems L. Ciencialovázk 2/0/04 4-
FPF:UINA517Selected Parts of Logic M. Menšíkzk 2/2/06 4-
FPF:UINA518Selected Topics in IS/IT J. Blahutazk 2/2/06 4-
FPF:UINA520Functional Programming J. Blahutaz 0/2/04 4-
38 kreditů

Státní závěrečná zkouška

Student volí konkrétní předmět podle termínu, ve kterém hodlá přistoupit ke státní závěrečné zkoušce dle harmonogramu státních závěrečných zkoušek v příslušném akademickém roce.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:FSZZUNORStátní závěrečná zkouška - únor -- - --
FPF:FSZZKVETENStátní závěrečná zkouška - květen -- - --
FPF:FSZZSRPENStátní závěrečná zkouška - srpen -- - --
0 kreditů