FPF HistNP Historie
Název anglicky: History
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FPF HistNP Historie

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:HKDRPNP001Kulturní dějiny českých a evropských zemí v předmoderní době P. Kozákzk 2/1/05 1Z
FPF:HKDRPNP007Kulturní dějiny českých a evropských zemí v moderní době J. Knapíkzk 2/1/05 2Z
FPF:UHVHNP0001Hospodářské a sociální dějiny I P. Kozákzk 1/1/05 1Z
FPF:UHVHNP0002Hospodářské a sociální dějiny II Z. Jirásekzk 1/1/05 2Z
FPF:UHVHNP0003Diplomový seminář I M. Pelcz 0/2/05 2P
FPF:UHVHNP0004Dějiny vedlejších zemí Koruny české B. Czechowiczzk 2/0/05 1Z
FPF:UHVHNP0005Seminář k dějinám vedlejších zemí Koruny české D. Radekz 0/1/03 1P
FPF:UHVHNP0006Dějiny správy H. Komárkovázk 2/0/05 3P
FPF:UHVHNP0007Česká historiografie J. Knapíkzk 2/0/06 3Z
FPF:UHVHNP0008Diplomový seminář II M. Pelcz 0/2/05 3P
FPF:UHVHNP0009Kulturní dědictví Slezska I. Korbelářovázk 1/2/05 4Z
FPF:UHVHNP0010Dějiny práva P. Kozákzk 2/0/05 4P
FPF:UHVHNP0011Obecná historiografie M. Pelczk 2/0/06 4Z
FPF:UHVHNP0012Diplomový seminář III M. Pelcz 0/2/05 4P
70 kreditů

Povinně volitelné předměty A

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:FPFVA008The Jews of Central and Eastern Europe: Politics and Culture M. Crhováz 0/1/05 2P
FPF:FPFVA046Everyday Life in Rural Areas in Middle Ages and Early Modern Era H. Komárkováz 0/1/05 2P
FPF:UHVHNP0013Počátky a formování občanské společnosti M. Hochelzk 1/1/03 1P
FPF:UHVHNP0014Mýty a stereotypy v české národní historiografii I. Zmetákz 1/1/03 2P
FPF:UHVHNP0015Evropské a světové kulturní dědictví B. Czechowiczzk 1/1/03 2P
FPF:UHVHNP0016Dějiny křesťanství I. Zmetákz 1/1/03 1P
FPF:UHVHNP0017Kartografie a historická geografie T. Grimzk 1/1/04 1P
FPF:UHVHNP0018Výběrová přednáška z dějin středověku D. Radekz 2/0/04 2P
FPF:UHVHNP0019Výběrová přednáška z dějin raného novověku I. Zmetákz 2/0/04 1P
FPF:UHVHNP0020Výběrová přednáška z novodobých dějin M. Pelcz 2/0/04 1P
FPF:UHVHNP0021Výběrová přednáška z nejnovějších dějin Z. Jirásekz 2/0/04 3P
FPF:UHVHNP0022Metody a přístupy současné historiografie D. Radekz 0/2/03 4P
FPF:UHVHNP0023Dějiny pojmů H. Komárkováz 0/1/03 3P
FPF:UHVHNP0034Czech Heaven: Historical Figures in National Mythology M. Pelcz 0/1/05 4P
FPF:UHVHNP0035Constructing Identities in 19th Century Central Europe M. Pelcz 0/1/05 4P
58 kreditů

Povinně volitelné předměty B

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UHVHNP0024Účast na studentské vědecké konferenci M. Pelcz 0/2/08 --
FPF:UHVHNP0025Publikování odborné studie M. Pelcz 0/2/010 --
FPF:UHVHNP0026Příprava a realizace tematické exkurze I. Zmetákz 0/2/05 --
FPF:UHVHNP0027Augustus a jeho doba K. Vymětalovázk 2/0/03 1-
FPF:UHVHNP0028Dějiny starověku ve světle antických autorů K. Vymětalováz 0/2/02 1-
FPF:UHVHNP0029Kulturní dědictví v ČR B. Czechowiczzk 1/1/03 1-
FPF:UHVHNP0030Seminář ke starším dějinám B. Czechowiczz 0/2/02 3-
FPF:UHVHNP0031Seminář k novějším dějinám J. Knapíkováz 0/2/02 2-
FPF:UHVHNP0032Absolvování dlouhodobé zahraniční studijní stáže M. Pelcz 0/0/010 --
FPF:UHVHNP0033Absolvování krátkodobé zahraniční studijní stáže M. Pelcz 0/0/03 --
48 kreditů