FPF HistNP Historie
Název anglicky: History
navazující prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FPF HistNP Historie

Úvodní informace / Pokyny

Volitelné předměty v rozsahu 12 kreditů si student vybírá z nabídky dalších studijních programů realizovaných na FPF SU, případně ze zbývajících předmětů skupin PV-A a PV-B.

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:HKDRPNP001Kulturní dějiny českých a evropských zemí v předmoderní době P. Kozákzk 2/1/05 1Z
FPF:HKDRPNP007Kulturní dějiny českých a evropských zemí v moderní době J. Knapíkzk 2/1/05 2Z
FPF:UHVHNP0001Hospodářské a sociální dějiny I P. Kozákzk 1/1/05 1Z
FPF:UHVHNP0002Hospodářské a sociální dějiny II Z. Jirásekzk 1/1/05 2Z
FPF:UHVHNP0003Diplomový seminář I M. Pelcz 0/2/05 2P
FPF:UHVHNP0004Dějiny vedlejších zemí Koruny české B. Czechowiczzk 2/0/05 1Z
FPF:UHVHNP0005Seminář k dějinám vedlejších zemí Koruny české D. Radekz 0/1/03 1P
FPF:UHVHNP0006Dějiny správy H. Komárkovázk 2/0/05 3P
FPF:UHVHNP0007Česká historiografie J. Knapíkzk 2/0/06 3Z
FPF:UHVHNP0008Diplomový seminář II M. Pelcz 0/2/05 3P
FPF:UHVHNP0009Kulturní dědictví Slezska I. Korbelářovázk 1/2/05 4Z
FPF:UHVHNP0010Dějiny práva P. Kozákzk 2/0/05 4P
FPF:UHVHNP0011Obecná historiografie M. Pelczk 2/0/06 4Z
FPF:UHVHNP0012Diplomový seminář III M. Pelcz 0/2/05 4P
70 kreditů

Povinně volitelné předměty A

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
Student si z této skupiny vybere předměty minimálně za 28 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:FPFVA008The Jews of Central and Eastern Europe: Politics and Culture M. Crhováz 0/1/05 2P
FPF:FPFVA046Everyday Life in Rural Areas in Middle Ages and Early Modern Era H. Komárkováz 0/1/05 2P
FPF:UHVHNP0013Počátky a formování občanské společnosti M. Hochelzk 1/1/03 1P
FPF:UHVHNP0014Mýty a stereotypy v české národní historiografii I. Zmetákz 1/1/03 2P
FPF:UHVHNP0015Evropské a světové kulturní dědictví B. Czechowiczzk 1/1/03 2P
FPF:UHVHNP0016Dějiny křesťanství I. Zmetákz 1/1/03 1P
FPF:UHVHNP0017Kartografie a historická geografie B. Czechowiczzk 1/1/04 1P
FPF:UHVHNP0018Výběrová přednáška z dějin středověku D. Radekz 2/0/04 2P
FPF:UHVHNP0019Výběrová přednáška z dějin raného novověku I. Zmetákz 2/0/04 1P
FPF:UHVHNP0020Výběrová přednáška z novodobých dějin M. Pelcz 2/0/04 1P
FPF:UHVHNP0021Výběrová přednáška z nejnovějších dějin Z. Jirásekz 2/0/04 3P
FPF:UHVHNP0022Metody a přístupy současné historiografie D. Radekz 0/2/03 4P
FPF:UHVHNP0023Dějiny pojmů H. Komárkováz 0/1/03 3P
FPF:UHVHNP0034Czech Heaven: Historical Figures in National Mythology M. Pelcz 0/1/05 4P
FPF:UHVHNP0035Constructing Identities in 19th Century Central Europe M. Pelcz 0/1/05 4P
58 kreditů

Povinně volitelné předměty B

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
Student si z této skupiny vybere předměty celkem minimálně za 10 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:HKDRPNP025Experimentální praktikum z kulinárního dědictví I I. Korbelářováz 0/2/03 2-
FPF:HKDRPNP036 -z - 2-
FPF:UHVHNP0024Účast na studentské vědecké konferenci M. Pelcz 0/2/08 --
FPF:UHVHNP0025Publikování odborné studie M. Pelcz 0/2/010 --
FPF:UHVHNP0027Augustus a jeho doba K. Vymětalovázk 2/0/03 1-
FPF:UHVHNP0028Dějiny starověku ve světle antických autorů K. Vymětalováz 0/2/02 1-
FPF:UHVHNP0029Kulturní dědictví v ČR B. Czechowiczzk 1/1/03 1-
FPF:UHVHNP0030Seminář ke starším dějinám B. Czechowiczz 0/2/02 4-
FPF:UHVHNP0031Seminář k novějším dějinám J. Knapíkováz 0/2/02 2-
FPF:UHVHNP0032Absolvování dlouhodobé zahraniční studijní stáže M. Pelcz 10 --
FPF:UHVHNP0033Absolvování krátkodobé zahraniční studijní stáže M. Pelcz 3 --
46 kreditů

Státní závěrečná zkouška

Student volí konkrétní předmět podle termínu, ve kterém hodlá přistoupit ke státní závěrečné zkoušce dle harmonogramu státních závěrečných zkoušek v příslušném akademickém roce.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:FSZZUNORStátní závěrečná zkouška - únor -- - --
FPF:FSZZKVETENStátní závěrečná zkouška - květen -- - --
FPF:FSZZSRPENStátní závěrečná zkouška - srpen -- - --
0 kreditů