FPF INFORnp Informatika
Název anglicky: Informatics
navazující prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FPF INFOR-nav Informatika

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UIINFNP001Diplomový seminář I L. Ciencialováz 0/2/04 1P
FPF:UIINFNP002Agenty a multiagentní systémy P. Sosíkzk 2/2/06 2P
FPF:UIINFNP003Odborná praxe L. Ciencialaz 120 hod/sem.4 2-
FPF:UIINFNP004Informační a kybernetická bezpečnost I V. Lazeckýzk 2/0/04 3-
FPF:UIINFNP005Pokročilé zpracování dat R. Polákovázk 2/2/06 3-
FPF:UIINFNP006Diplomový seminář II L. Ciencialováz 0/2/04 4P
FPF:UIINFNP007Informační a kybernetická bezpečnost II V. Lazeckýzk 2/0/04 4-
FPF:UIINFNP008Počítačové sítě a decentralizované systémy Š. Vavrečkovázk 2/2/06 4P
FPF:UIINFNP016Hluboké učení P. Sosíkzk 2/2/06 1Z
FPF:UIN3027Rozpoznávání obrazu J. Blahutazk 2/2/06 3P
FPF:UIN3028Kapitoly z teorie formálních jazyků I L. Ciencialovázk 2/0/04 1Z
FPF:UIN3031Nesekvenční výpočty P. Sosíkzk 3/0/05 2Z
FPF:UIN3034Výp. geometrie a počítačová grafika I L. Ciencialazk 2/2/06 1Z
FPF:UIN3035Výp. geometrie a počítačová grafika II L. Ciencialazk 2/2/06 2Z
FPF:UIN3037Projektování informačních systémů I L. Ciencialovázk 2/2/06 1P
FPF:UIN3038Projektování informačních systémů II D. Kajzarzk 2/2/06 2P
FPF:UIN3057Počítačové vidění J. Blahutazk 2/2/06 4P
FPF:UIN3129Kapitoly z teorie formálních jazyků II L. Ciencialovázk 2/0/04 2Z
93 kreditů

Povinně volitelné předměty - skupina předmětů typu PVA

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
Je nutno splnit minimálně 8 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UIINFNP009Seminář z formálních jazyků I R. Polákováz 0/2/04 1P
FPF:UIINFNP010Seminář z formálních jazyků II R. Polákováz 0/2/04 2P
FPF:UIN3032Metody paralelního programování P. Sosíkzk 2/0/04 3P
FPF:UIN3045Aplikace expertních systémů J. Blahutazk 2/2/06 3P
18 kreditů

Povinně volitelné předměty – skupina předmětů typu PVB

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
Je nutno splnit minimálně 12 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UIINFNP011Kombinatorické algoritmy R. Polákovázk 2/0/04 3-
FPF:UIINFNP012UAV - autonomní platformy J. Martinůzk 2/2/06 3-
FPF:UIINFNP013Membránové systémy L. Ciencialovázk 2/0/04 4-
FPF:UIINFNP014Vybrané kapitoly z IS/IT J. Blahutazk 2/2/06 4-
FPF:UIINFNP015Vybrané partie z logiky R. Polákovázk 2/2/06 4-
FPF:UIINFNP017Funkcionální programování J. Blahutaz 0/2/04 4-
FPF:UIN3056Informatika v medicíně J. Blahutazk 2/0/04 3-
34 kreditů

Tělesná výchova

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:KTVAERO1Aerobik 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVAERO2Aerobik 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVBADM1Badminton 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVBADM2Badminton 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRB1Florbal 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRB2Florbal 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRM1Florbal - muži 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRM2Florbal - muži 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRZ1Florbal - ženy 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRZ2Florbal - ženy 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVJOGA1Jógová cvičení 1 M. Palyzováz 0/1/01 1-
FPF:KTVJOGA2Jógová cvičení 2 M. Palyzováz 0/1/01 2-
FPF:KTVKOPA1Kopaná 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVKOPA2Kopaná 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVODBJ1Odbíjená 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVODBJ2Odbíjená 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVPLAV1Plavání 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVPLAV2Plavání 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVSQSH1Squash 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVSQSH2Squash 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVSTTE1Stolní tenis 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVSTTE2Stolní tenis 2 D. Musilz 0/1/01 2-
22 kreditů

Státní závěrečná zkouška

Student volí konkrétní předmět podle termínu, ve kterém hodlá přistoupit ke státní závěrečné zkoušce dle harmonogramu státních závěrečných zkoušek v příslušném akademickém roce.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:FSZZUNORStátní závěrečná zkouška - únor -- - --
FPF:FSZZKVETENStátní závěrečná zkouška - květen -- - --
FPF:FSZZSRPENStátní závěrečná zkouška - srpen -- - --
0 kreditů