FPF KNIHnkVK Veřejné knihovny komunitního typu
Název anglicky: Public community type libraries
navazující kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: FPF KNIH-nav Knihovnictví

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UBKVKKNK01Business Information and Competitive Intelligence R. Papíkzk 0/0/0 16 hod/sem.5 1Z
FPF:UBKVKKNK02Česká literatura po roce 1989 L. Martinekzk 0/0/0 16 hod/sem.6 1P
FPF:UBKVKKNK03Digitalizace a dlouhodobá ochrana fondů 1 D. Katuščákzk 0/0/0 16 hod/sem.- 1Z
FPF:UBKVKKNK04Diplomový seminář 1 M. Timkoz 0/0/0 4 hod/sem.2 1P
FPF:UBKVKKNK05Sociální komunikace a média 1 A. Novotnázk 0/0/0 16 hod/sem.4 1P
FPF:UBKVKKNK06Digitalizace a dlouhodobá ochrana fondů 2 D. Katuščákzk 0/0/0 16 hod/sem.6 2Z
FPF:UBKVKKNK07Informační management 1 A. Novotnázk 0/0/0 10 hod/sem.4 2P
FPF:UBKVKKNK08Knihovnická praxe 1 K. Matulaz 0/0/0 160 hod/sem.6 2-
FPF:UBKVKKNK09Organizace a řízení komunitních knihoven 1 L. Foberovázk 0/0/0 18 hod/sem.6 2P
FPF:UBKVKKNK10Regionální funkce knihoven 1 M. Šedáz 0/0/0 10 hod/sem.2 2-
FPF:UBKVKKNK11Knihovnická praxe 2 J. Brožovská Onderkováz 0/0/0 80 hod/sem.3 3-
FPF:UBKVKKNK12Management kultury L. Foberovázk 0/0/0 18 hod/sem.6 3P
FPF:UBKVKKNK13Organizace a řízení komunitních knihoven 2 L. Foberovázk 0/0/0 18 hod/sem.4 3P
FPF:UBKVKKNK14Rešeršní strategie ve vědě a výzkumu 1 R. Papíkzk 0/0/0 18 hod/sem.6 3Z
FPF:UBKVKKNK15Bibliometrie A. Novotnázk 0/0/0 12 hod/sem.6 4P
FPF:UBKVKKNK16Diplomový seminář 2 M. Timkoz 0/0/0 4 hod/sem.2 4P
FPF:UBKVKKNK17Informační management 2 A. Novotnázk 0/0/0 12 hod/sem.4 4P
FPF:UBKVKKNK18Regionální funkce knihoven 2 M. Šedázk 0/0/0 10 hod/sem.2 4-
FPF:UBKVKKNK19Rešeršní strategie ve vědě a výzkumu 2 R. Papíkzk 0/0/0 16 hod/sem.6 4Z
80 kreditů

Povinně volitelné předměty profilujícího základu

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UBKVKKNK20Digitální knihovny J. Plankovázk 0/0/0 18 hod/sem.6 2P
FPF:UBKVKKNK21Logika L. Ciencialazk 0/0/0 14 hod/sem.6 2P
FPF:UBKVKKNK22Elektronické archivy J. Plankovázk 0/0/0 18 hod/sem.6 3P
FPF:UBKVKKNK23Management tvorby a realizace projektů A. Novotnázk 0/0/0 16 hod/sem.6 3P
FPF:UBKVKKNK24Selekční jazyky J. Plankovázk 0/0/0 16 hod/sem.6 4P
30 kreditů

Povinně volitelné předměty typu PVB

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UBKVKKNK25Současná česká poezie J. Chrobákzk 0/0/0 8 hod/sem.4 1-
FPF:UBKVKKNK26Vývoj a současnost knižní kultury J. Brožovská Onderkovázk 0/0/0 14 hod/sem.4 1-
FPF:UBKVKKNK27Příroda a kultura M. Timkozk 0/0/0 8 hod/sem.3 2-
FPF:UBKVKKNK28Současná česká próza J. Chrobákzk 0/0/0 10 hod/sem.4 2-
FPF:UBKVKKNK29Dějiny dokumentové komunikace J. Brožovská Onderkovázk 0/0/0 12 hod/sem.6 4-
21 kreditů