FPF AJnp Anglický jazyk
Název anglicky: English language
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FPF AJnp Anglický jazyk

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJAJNP001 -zk 0/0- 1P
FPF:UCJAJNP002 -zk 0/0- 1Z
FPF:UCJAJNP003 -zk 0/0- 1Z
FPF:UCJAJNP004 -zk 0/0- 2Z
FPF:UCJAJNP005 -zk 0/0- 2Z
FPF:UCJAJNP006 -zk 0/0- 2P
FPF:UCJAJNP007 -z 0/0- 2P
FPF:UCJAJNP008 -zk 0/0- 3P
FPF:UCJAJNP009 -zk 0/0- 3Z
FPF:UCJAJNP010 -z 0/0- 4P
0 kreditů

Povinně volitelné předměty - předměty typu PVA

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJAJNP011 -zk 0/0- 1P
FPF:UCJAJNP012 -zk 0/0- 1P
FPF:UCJAJNP013 -zk 0/0- 1P
FPF:UCJAJNP014 -zk 0/0- 1P
FPF:UCJAJNP015 -zk 0/0- 1P
FPF:UCJAJNP016 -zk 0/0- 2P
FPF:UCJAJNP017 -zk 0/0- 2P
FPF:UCJAJNP018 -zk 0/0- 2P
FPF:UCJAJNP019 -zk 0/0- 2P
FPF:UCJAJNP020 -zk 0/0- 2P
FPF:UCJAJNP021 -zk 0/0- 3P
FPF:UCJAJNP022 -zk 0/0- 4P
FPF:UCJAJNP023 -zk 0/0- 4P
FPF:UCJAJNP024 -zk 0/0- 4P
FPF:UCJAJNP025 -zk 0/0- 4P
FPF:UCJAJNP026 -zk 0/0- 4P
0 kreditů

Povinně volitelné předměty – předměty typu PVB

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJAJNP027 -zk 0/0- 3-
FPF:UCJAJNP028 -zk 0/0- 3-
FPF:UCJAJNP029 -zk 0/0- 3-
FPF:UCJAJNP030 -zk 0/0- 4-
FPF:UCJAJNP031 -zk 0/0- 4-
FPF:UCJAJNP032 -zk 0/0- 4-
FPF:UCJAJNP033 -zk 0/0- 4-
FPF:UCJAJNP034 -z 0/0- --
FPF:UCJAJNP035 -z 0/0- --
FPF:UCJAJNP036 -z 0/0- --
FPF:UCJAJNP037 -z 0/0- --
0 kreditů