FPF AJnp Anglický jazyk
Název anglicky: English language
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FPF AJnp Anglický jazyk

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJAJNP001Praktická cvičení 7 R. Kronzk 0/2/03 1P
FPF:UCJAJNP002Výstavba textu J. Chovaneczk 1/1/05 1Z
FPF:UCJAJNP003Literární kritika a teorie M. Weisszk 1/1/05 1Z
FPF:UCJAJNP004Pragmatic Stylistics J. Chovaneczk 1/1/05 2Z
FPF:UCJAJNP005Současná anglicky psaná literatura 1 M. Weisszk 1/1/04 2Z
FPF:UCJAJNP006Praktická cvičení 8 L. Prágerzk 0/2/03 2P
FPF:UCJAJNP007Diplomový seminář 1 M. Crhováz 0/2/05 2P
FPF:UCJAJNP008Praktická cvičení 9 B. Hamplovázk 0/2/04 3P
FPF:UCJAJNP009Současná anglicky psaná literatura 2 M. Weisszk 1/1/04 3Z
FPF:UCJAJNP010Diplomový seminář 2 M. Crhováz 0/2/015 4P
53 kreditů

Povinně volitelné předměty - předměty typu PVA

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
Je nutno splnit minimálně 40 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJAJNP011Academic Writing 1 M. Crhovázk 0/2/04 1P
FPF:UCJAJNP012Přehled irské literatury D. Adamovázk 0/2/04 1P
FPF:UCJAJNP013Teorie a metodika překladu M. Weisszk 0/2/03 1P
FPF:UCJAJNP014Literární text v populární hudbě M. Weisszk 0/2/03 1P
FPF:UCJAJNP015Povídková tvorba v anglicky mluvících zemích L. Prágerzk 0/2/04 1P
FPF:UCJAJNP016Britská a americká kultura v moderních adaptacích L. Prágerzk 0/2/03 2P
FPF:UCJAJNP017Academic Writing 2 M. Crhovázk 0/2/04 2P
FPF:UCJAJNP018Literatura pro děti a mládež D. Adamovázk 0/2/04 2P
FPF:UCJAJNP019Gothic Novel D. Adamovázk 0/2/04 2P
FPF:UCJAJNP020Slovo a slovní zásoba R. Kronzk 0/2/03 2P
FPF:UCJAJNP021Typologie textu a jeho překladatelská analýza L. Prágerzk 0/2/03 3P
FPF:UCJAJNP022Vývoj anglického jazyka P. Kolářzk 0/2/04 4P
FPF:UCJAJNP023Překlad z oblasti státní správy a EU L. Prágerzk 0/2/03 4P
FPF:UCJAJNP024Překlad z oblasti ekologie, biologie a chemie P. Heisigzk 0/2/03 4P
FPF:UCJAJNP025Úvod do korpusové lingvistiky R. Kronzk 0/2/04 4P
FPF:UCJAJNP026Postkoloniální literatura V. Nogolovázk 0/2/04 4P
57 kreditů

Povinně volitelné předměty – předměty typu PVB

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
Je nutno splnit minimálně 15 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJAJNP027The Jews of Central and Eastern Europe: Politics and Culture M. Crhovázk 0/1/05 4-
FPF:UCJAJNP028Překladatelské, jaz. a typogr. korektury D. Adamovázk 0/2/03 3-
FPF:UCJAJNP029Překlad s pomocí spec. softwaru P. Heisigzk 0/2/03 3-
FPF:UCJAJNP030Towards Postmodernity and After L. Prágerzk 0/1/05 4-
FPF:UCJAJNP031Creative Reading and Writing M. Weisszk 0/1/05 4-
FPF:UCJAJNP032Zázemí překladatele a jeho nástroje P. Heisigzk 0/2/03 4-
FPF:UCJAJNP033Překlad z oblasti strojírenství a metalurgie R. Kronzk 0/2/03 4-
FPF:UCJAJNP034Odborná publikace M. Weissz 10 --
FPF:UCJAJNP035Aktivní účast na konferenci M. Weissz 1-4 dny.3 --
FPF:UCJAJNP036Absolvování dlouhodobé zahraniční stáže M. Crhováz 30 dnů.10 --
FPF:UCJAJNP037Absolvování krátkodobé zahraniční stáže M. Crhováz 10 dnů.3 --
FPF:UCJAJNP038Introduction to Sociolinguistics J. Chovaneczk 1/1/04 1P
FPF:UCJAJNP039American History 1: Until 1877 G. Bellzk 1/1/04 1P
FPF:UCJAJNP040American History 2: Until 1877 G. Bellzk 1/1/04 2P
65 kreditů

Tělesná výchova

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:KTVAERO1Aerobik 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVAERO2Aerobik 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVBADM1Badminton 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVBADM2Badminton 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRB1Florbal 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRB2Florbal 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRM1Florbal - muži 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRM2Florbal - muži 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRZ1Florbal - ženy 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRZ2Florbal - ženy 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVJOGA1Jógová cvičení 1 M. Palyzováz 0/1/01 1-
FPF:KTVJOGA2Jógová cvičení 2 M. Palyzováz 0/1/01 2-
FPF:KTVKOPA1Kopaná 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVKOPA2Kopaná 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVODBJ1Odbíjená 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVODBJ2Odbíjená 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVPLAV1Plavání 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVPLAV2Plavání 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVSQSH1Squash 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVSQSH2Squash 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVSTTE1Stolní tenis 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVSTTE2Stolní tenis 2 D. Musilz 0/1/01 2-
22 kreditů

Státní závěrečná zkouška

Student volí konkrétní předmět podle termínu, ve kterém hodlá přistoupit ke státní závěrečné zkoušce dle harmonogramu státních závěrečných zkoušek v příslušném akademickém roce.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:FSZZUNORStátní závěrečná zkouška - únor -- - --
FPF:FSZZKVETENStátní závěrečná zkouška - květen -- - --
FPF:FSZZSRPENStátní závěrečná zkouška - srpen -- - --
0 kreditů