FPF AOPk Angličtina pro odbornou praxi
Název anglicky: English for Professional Purposes
bakalářský kombinovaný jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FPF AOP Angličtina pro odbornou praxi

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJAOPBK01Praktická cvičení 1 D. Adamovázk 36 hod/cv/sem.4 1P
FPF:UCJAOPBK02Úvod do gramatiky R. Kronzk 4 hod/cv/sem.4 1Z
FPF:UCJAOPBK03Úvod do studia literatury M. Weisszk 8 hod/cv/sem.4 1Z
FPF:UCJAOPBK04Nácvik anglické výslovnosti G. Entlovázk 6 hod/cv/sem.3 2P
FPF:UCJAOPBK05Praktická cvičení 2 L. Prágerzk 36 hod/cv/sem.4 2P
FPF:UCJAOPBK06Anglická fonetika J. Chovaneczk 8 hod/cv/sem.4 3Z
FPF:UCJAOPBK07Culture studies 1 M. Crhovázk 6 hod/cv/sem.4 2P
FPF:UCJAOPBK08Praktická cvičení 3 L. Prágerzk 36 hod/cv/sem.4 3P
FPF:UCJAOPBK09Gramatika 1 J. Chovaneczk 8 hod/cv/sem.4 3Z
FPF:UCJAOPBK10Anglická literatura M. Weisszk 4 hod/cv/sem.4 3Z
FPF:UCJAOPBK11Culture studies 2 M. Crhovázk 6 hod/cv/sem.4 4P
FPF:UCJAOPBK12Praktická cvičení 4 L. Prágerzk 32 hod/cv/sem.4 4P
FPF:UCJAOPBK13Gramatika 2 J. Chovaneczk 8 hod/cv/sem.4 4Z
FPF:UCJAOPBK14Odborná praxe 1 L. Prágerz 160+6 hod/cv/sem.5 4-
FPF:UCJAOPBK15Praktická cvičení 5 D. Adamovázk 32 hod/cv/sem.4 5P
FPF:UCJAOPBK16Anglická lexikologie R. Kronzk 6 hod/cv/sem.4 5Z
FPF:UCJAOPBK17Americká literatura M. Weisszk 4 hod/cv/sem.4 5Z
FPF:UCJAOPBK18Odborná praxe 2 L. Prágerz 160+4 hod/cv/sem.5 5-
FPF:UCJAOPBK19Selected Chapters from Anglophone Cultures M. Crhovázk 6 hod/cv/sem.4 5P
FPF:UCJAOPBK20Seminář k bakalářské práci 1 M. Crhováz 8 hod/cv/sem.4 5P
FPF:UCJAOPBK21Praktická cvičení 6 D. Adamovázk 32 hod/cv/sem.4 6P
FPF:UCJAOPBK22Odborná praxe 3 L. Prágerz 160+8 hod/cv/sem.5 6-
FPF:UCJAOPBK23Seminář k bakalářské práci 2 G. Rykalováz 10 hod/k/sem.4 6P
94 kreditů

Povinně volitelné předměty – PVA Sociální politika a kultura

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: výběr min. 15 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJAOPBK24Nácvik psaní M. Crhováz 6 hod/cv/sem.3 1P
FPF:UCJAOPBK25Základy politické vědy L. Vomlelazk 4 hod/cv/sem.3 2P
FPF:UCJAOPBK26Komunální politika v ČR L. Vomlelazk 6 hod/cv/sem.3 3P
FPF:UCJAOPBK27Lokalizace v překladu M. Weisszk 8 hod/cv/sem.3 3P
FPF:UCJAOPBK28Základy odborné terminologie z oblasti státní správy a EU R. Kronzk 8 hod/cv/sem.3 4P
FPF:UCJAOPBK29Překladová cvičení 1 L. Prágerz 6 hod/cv/sem.3 5P
FPF:UCJAOPBK30Britská a americká kultura ve filmu L. Prágerz 6 hod/cv/sem.3 6P
21 kreditů

Povinně volitelné předměty – PVA – Veřejná správa a průmysl

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: výběr min. 15 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJAOPBK31Teorie veřejné správy L. Vomlelazk 4 hod/cv/sem.3 1P
FPF:UCJAOPBK32Úvod do odborné terminologie R. Kronzk 4 hod/cv/sem.3 2P
FPF:UCJAOPBK33Základy odborné terminologie z oblasti strojírenství a metalurgie R. Kronzk 8 hod/cv/sem.3 3P
FPF:UCJAOPBK34Základy odborné terminologie z oblasti ekologie, biologie a chemie R. Kronzk 8 hod/cv/sem.3 4P
FPF:UCJAOPBK35Angličtina pro IT 1 G. Entlovázk 6 hod/cv/sem.3 4P
FPF:UCJAOPBK36Angličtina pro IT 2 G. Entlovázk 6 hod/cv/sem.3 5P
FPF:UCJAOPBK37Překladová cvičení 2 L. Prágerz 6 hod/cv/sem.3 6P
21 kreditů

Povinně volitelné předměty – PVB – Znalosti a dovednosti pro praxi

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: výběr min. 28 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJAOPBK38Celoživotní systematické učení J. Nálepováz 6 hod/cv/sem.2 1-
FPF:UCJAOPBK39Obchodní komunikace J. Horákzk 6 hod/cv/sem.4 1-
FPF:UCJAOPBK40Obchodní angličtina D. Adamováz 6 hod/cv/sem.4 1-
FPF:UCJAOPBK41Komunikační dovednosti J. Horákz 4 hod/cv/sem.3 2-
FPF:UCJAOPBK42Firemní kultura a týmová práce J. Weidlováz 8 hod/cv/sem.2 2-
FPF:UCJAOPBK43Prezentační dovednosti L. Prágerz 8 hod/cv/sem.3 2-
FPF:UCJAOPBK44Úvod do teorie a praxe překladu L. Prágerz 4 hod/cv/sem.2 3-
FPF:UCJAOPBK45Kulturní management P. Rotreklz 6 hod/cv/sem.3 4-
FPF:UCJAOPBK46Geografie cestovního ruchu J. Malázk 6 hod/cv/sem.4 5-
FPF:UCJAOPBK47Fondy EU a projektové řízení J. Podmolzk 6 hod/cv/sem.4 5-
FPF:UCJAOPBK48Přijímací pohovor a jak se orientovat na trhu M. Jedličkováz 4 hod/cv/sem.3 6-
FPF:UCJAOPBK61Finanční gramotnost K. Stankeovázk 6 hod/cv/sem.4 3-
38 kreditů

Povinně volitelné předměty – PVB – Cizí jazyky

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: výběr min. 10 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJAOPBK49Italština 1 T. Pavlíková Alešováz 12 hod/cv/sem.3 1-
FPF:UCJAOPBK50Italština 2 T. Pavlíková Alešovázk 12 hod/cv/sem.4 2-
FPF:UCJAOPBK51Italština 3 T. Pavlíková Alešováz 12 hod/cv/sem.3 3-
FPF:UCJAOPBK52Němčina 1 G. Rykalováz 12 hod/cv/sem.3 1-
FPF:UCJAOPBK53Němčina 2 G. Rykalovázk 12 hod/cv/sem.4 2-
FPF:UCJAOPBK54Němčina 3 G. Rykalováz 12 hod/cv/sem.3 3-
20 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJAOPBK55Italština 4 T. Pavlíková Alešováz 12 hod/cv/sem.3 4-
FPF:UCJAOPBK56Italština 5 T. Pavlíková Alešováz 12 hod/cv/sem.3 5-
FPF:UCJAOPBK57Italština 6 T. Pavlíková Alešováz 12 hod/cv/sem.3 6-
FPF:UCJAOPBK58Němčina 4 G. Rykalováz 12 hod/cv/sem.3 4-
FPF:UCJAOPBK59Němčina 5 G. Rykalováz 12 hod/cv/sem.3 5-
FPF:UCJAOPBK60Němčina 6 G. Rykalováz 12 hod/cv/sem.3 6-
18 kreditů