FPF HistMAnp Historie - MAIOR
Název anglicky: History - MAIOR
navazující prezenční hlavní, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FPF HistNP Historie

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:HKDRPNP001Kulturní dějiny českých a evropských zemí v předmoderní době P. Kozákzk 2/1/05 1Z
FPF:HKDRPNP007Kulturní dějiny českých a evropských zemí v moderní době J. Knapíkzk 2/1/05 2Z
FPF:UHVHNP0001Hospodářské a sociální dějiny I P. Kozákzk 1/1/05 1Z
FPF:UHVHNP0002Hospodářské a sociální dějiny II Z. Jirásekzk 1/1/05 2Z
FPF:UHVHNP0003Diplomový seminář I M. Pelcz 0/2/05 2P
FPF:UHVHNP0004Dějiny vedlejších zemí Koruny české B. Czechowiczzk 2/0/05 1Z
FPF:UHVHNP0007Česká historiografie J. Knapíkzk 2/0/06 3Z
FPF:UHVHNP0008Diplomový seminář II M. Pelcz 0/2/05 3P
FPF:UHVHNP0009Kulturní dědictví Slezska I. Korbelářovázk 1/2/05 4Z
FPF:UHVHNP0011Obecná historiografie M. Pelczk 2/0/06 4Z
FPF:UHVHNP0012Diplomový seminář III M. Pelcz 0/2/05 4P
57 kreditů

Povinně volitelné předměty

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
Student si z této skupiny vybere předměty minimálně za 13 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:FPFVA008The Jews of Central and Eastern Europe: Politics and Culture M. Crhováz 0/1/05 4-
FPF:FPFVA046Everyday Life in Rural Areas in Middle Ages and Early Modern Era H. Komárkováz 0/1/05 4-
FPF:UHVHNP0024Účast na studentské vědecké konferenci M. Pelcz 0/2/08 1-
FPF:UHVHNP0025Publikování odborné studie M. Pelcz 0/2/010 3-
FPF:UHVHNP0030Seminář ke starším dějinám B. Czechowiczz 0/2/02 1-
FPF:UHVHNP0031Seminář k novějším dějinám J. Knapíkováz 0/2/02 2-
FPF:UHVHNP0032Absolvování dlouhodobé zahraniční studijní stáže M. Pelcz 10 4-
FPF:UHVHNP0033Absolvování krátkodobé zahraniční studijní stáže M. Pelcz 3 3-
FPF:UHVHNP0034Czech Heaven: Historical Figures in National Mythology M. Pelcz 0/1/05 2-
FPF:UHVHNP0035Constructing Identities in 19th Century Central Europe M. Pelcz 0/1/05 4-
55 kreditů

Tělesná výchova

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:KTVAERO1Aerobik 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVAERO2Aerobik 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVBADM1Badminton 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVBADM2Badminton 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRB1Florbal 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRB2Florbal 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRM1Florbal - muži 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRM2Florbal - muži 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRZ1Florbal - ženy 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRZ2Florbal - ženy 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVJOGA1Jógová cvičení 1 M. Palyzováz 0/1/01 1-
FPF:KTVJOGA2Jógová cvičení 2 M. Palyzováz 0/1/01 2-
FPF:KTVKOPA1Kopaná 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVKOPA2Kopaná 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVODBJ1Odbíjená 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVODBJ2Odbíjená 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVPLAV1Plavání 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVPLAV2Plavání 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVSQSH1Squash 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVSQSH2Squash 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVSTTE1Stolní tenis 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVSTTE2Stolní tenis 2 D. Musilz 0/1/01 2-
22 kreditů

Státní závěrečná zkouška

Student volí konkrétní předmět podle termínu, ve kterém hodlá přistoupit ke státní závěrečné zkoušce dle harmonogramu státních závěrečných zkoušek v příslušném akademickém roce.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:FSZZUNORStátní závěrečná zkouška - únor -- - --
FPF:FSZZKVETENStátní závěrečná zkouška - květen -- - --
FPF:FSZZSRPENStátní závěrečná zkouška - srpen -- - --
0 kreditů