FPF INFbk Informatika
Název anglicky: Informatics B/K
bakalářský kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: FPF INFOR-bpk Informatika

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UIINK01Algebra I Z. Kočanzk 14/0/0 Přednáška 14 HOD/SEM.6 1-
FPF:UIINK02Algoritmy a programování I M. Langerz 14/0/0 Přednáška 14 HOD/SEM.4 1Z
FPF:UIINK03Angličtina 1 G. Entlováz 0/10/0 Cvičení 10 HOD/SEM.2 1-
FPF:UIINK04Architektura počítačových systémů R. Pečonkazk 12/0/0 Přednáška 12 HOD/SEM.3 1-
FPF:UIINK05Matematická analýza I M. Málekzk 16/0/0 Přednáška 16 HOD/SEM.7 1-
FPF:UIINK06Úvod do informatiky a výpočetní techniky P. Sosíkzk 12/0/0 Přednáška 12 HOD/SEM.3 1-
FPF:UIINK07Algebra II Z. Kočanzk 14/0/0 Přednáška 14 HOD/SEM.6 2-
FPF:UIINK08Algoritmy a programování II M. Langerzk 14/0/0 Přednáška 14 HOD/SEM.5 2Z
FPF:UIINK09Angličtina 2 V. Woznicovázk 0/8/0 Cvičení 8 HOD/SEM.2 2-
FPF:UIINK10Matematická analýza II M. Štefánkovázk 14/0/0 Přednáška 14 HOD/SEM.7 2-
FPF:UIINK11Teorie jazyků a automatů I L. Ciencialovázk 14/0/0 Přednáška 14 HOD/SEM.6 2Z
FPF:UIINK12Úvod do logiky L. Ciencialazk 14/0/0 Přednáška 14 HOD/SEM.6 2P
FPF:UIINK13Operační systémy I Š. Vavrečkováz 0/8/0 Cvičení 8 HOD/SEM.2 3P
FPF:UIINK14Teorie grafů L. Ciencialazk 12/0/0 Přednáška 12 HOD/SEM.6 3Z
FPF:UIINK15Teorie jazyků a automatů II L. Ciencialovázk 12/0/0 Přednáška 12 HOD/SEM.5 3Z
FPF:UIINK16Numerické metody P. Nábělkovázk 12/0/0 Přednáška 12 HOD/SEM.6 4-
FPF:UIINK17Operační systémy II Š. Vavrečkováz 0/8/0 Cvičení 8 HOD/SEM.2 4-
FPF:UIINK18Počítačová síť a internet Š. Vavrečkovázk 14/0/0 14 HOD/SEM.6 4Z
FPF:UIINK19Pravděpodobnost a statistika P. Čermákzk 12/0/0 Přednáška 12 HOD/SEM.6 4-
FPF:UIINK20Umělá inteligence P. Sosíkzk 8/0/0 Přednáška 8 HOD/SEM.4 4Z
FPF:UIINK21Architektura operačních systémů Š. Vavrečkovázk 0/0/0 Přednáška 8 HOD/SEM.4 5Z
FPF:UIINK22Databázové systémy I M. Langerzk 12/0/0 Přednáška 12 HOD/SEM.6 5Z
FPF:UIINK23Informační systémy I D. Kajzarzk 12/0/0 Přednáška 12 HOD/SEM.5 5P
FPF:UIINK24Seminář k bakalářské práci I Š. Vavrečkováz 0/0/4 Seminář 4 HOD/SEM.2 5P
FPF:UIINK25Vyčíslitelnost a složitost výpočtů P. Sosíkzk 12/0/0 Přednáška 12 HOD/SEM.6 5Z
FPF:UIINK26Databázové systémy II D. Marčekzk 10/0/0 Přednáška 10 HOD/SEM.5 6P
FPF:UIINK27Seminář k bakalářské práci II Š. Vavrečkováz 0/0/4 Seminář 4 HOD/SEM.2 6P
124 kreditů

Povinně volitelné předměty typu PVA

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UIINK28Překladače Š. Vavrečkovázk 12/0/0 Přednáška 12 HOD/SEM.6 5P
FPF:UIINK29Znalostní a expertní systémy M. Langerzk 8/0/0 Přednáška 8 HOD/SEM.4 5P
FPF:UIINK30Zpracování přirozeného jazyka I M. Langerz 8/0/0 Přednáška 8 HOD/SEM.4 5P
FPF:UIINK31Zpracování přirozeného jazyka II M. Langerzk 8/0/0 Přednáška 8 HOD/SEM.5 6P
19 kreditů

Povinně volitelné předměty typu PVB Aplikace informatiky

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UIINK32Praktikum ze základů informatiky I L. Ciencialováz 0/10/0 Cvičení 10 HOD/SEM.2 1-
FPF:UIINK33Praktikum ze základů informatiky II L. Ciencialováz 0/10/0 Cvičení 10 HOD/SEM.2 2-
FPF:UIINK34Tvorba WWW stránek I M. Perdekz 0/8/0 Cvičení 8 HOD/SEM.2 3-
FPF:UIINK35Počítačová typografie A. Novotnáz 0/8/0 Cvičení 8 HOD/SEM.2 4-
FPF:UIINK36Tvorba WWW stránek II M. Perdekz 0/8/0 Cvičení 8 HOD/SEM.2 4-
FPF:UIINK37Robotika a drony P. Čermákzk 12/0/0 Přednáška 12 HOD/SEM.5 5-
FPF:UIINK38Informační systémy II D. Kajzarz 0/8/0 Cvičení 8 HOD/SEM.2 6-
FPF:UIINK40Praktikum ze znalostního inženýrství M. Langerz 0/8/0 Cvičení 8 HOD/SEM.2 6-
FPF:UIINK41Software pro vědecké výpočty J. Martinůz 0/8/0 Cvičení 8 HOD/SEM.2 6-
FPF:UIINK42Webové aplikace M. Perdekzk 8/0/0 Přednáška 8 HOD/SEM.4 6-
25 kreditů

Povinně volitelné předměty typu PVB Hardware a bezpečnost

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UIINK43Bezpečnost a analýza dat Š. Vavrečkováz 0/8/0 Cvičení 8 HOD/SEM.2 3-
FPF:UIINK44Hardware a komunikační technologie R. Pečonkaz 0/8/0 Cvičení 8 HOD/SEM.2 4-
FPF:UIINK45Aplikační bezpečnost -zk 10/0/0 Přednáška 10 HOD/SEM.4 6-
8 kreditů

Povinně volitelné předměty typu PVB Jazyky

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UIINK46Angličtina 3 -z 0/6/0 Cvičení 6 HOD/SEM.2 3-
FPF:UIINK47Angličtina 4 -zk 0/6/0 Cvičení 6 HOD/SEM.2 4-
FPF:UIINK48Angličtina pro IT 1 G. Entlovázk 0/0/6 Seminář 6 HOD/SEM.3 4-
FPF:UIINK49Obchodní angličtina D. Adamováz 0/0/6 Seminář 6 HOD/SEM.3 5-
10 kreditů

Povinně volitelné předměty typu PVB Programování

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UIINK50Algoritmy a programování III M. Langerz 0/8/0 Cvičení 8 HOD/SEM.2 3-
FPF:UIINK51Logika a logické programování M. Menšíkzk 12/0/0 Přednáška 12 HOD/SEM.6 3-
FPF:UIINK52Objektové programování I M. Langerz 0/8/0 Cvičení 8 HOD/SEM.2 3-
FPF:UIINK53Skriptovací jazyky R. Pečonkaz 0/8/0 Cvičení 8 HOD/SEM.2 3-
FPF:UIINK54Algoritmy a programování IV M. Langerz 0/8/0 Cvičení 8 HOD/SEM.2 4-
FPF:UIINK55Objektové programování II M. Langerz 0/8/0 Cvičení 8 HOD/SEM.2 4-
FPF:UIINK56Praktikum z logického programování M. Menšíkz 0/8/0 Cvičení 8 HOD/SEM.2 4-
FPF:UIINK57Vývojová prostředí a verzovací systémy R. Pečonkaz 0/8/0 Cvičení 8 HOD/SEM.2 4-
FPF:UIINK58Vývoj mobilních aplikací J. Martinůz 0/8/0 Cvičení 8 HOD/SEM.2 5-
FPF:UIINK59Metodiky vývoje software J. Martinůzk 8/0/0 Přednáška 8 HOD/SEM.3 6-
25 kreditů

Povinně volitelné předměty typu PVB Rozšiřující blok matematiky

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UIINK60Proseminář z matematiky I M. Mlíchováz 0/0/8 Seminář 8 HOD/SEM.2 1-
FPF:UIINK61Proseminář z matematiky II M. Málekz 0/0/8 Seminář 8 HOD/SEM.2 2-
FPF:UIINK62Vybrané partie z matematické analýzy I P. Nábělkovázk 12/0/0 Přednáška 12 HOD/SEM.6 3-
10 kreditů