Cíle studijního programu

Cílem bakalářského, profesně zaměřeného studijního programu je vybavit studenty potřebnými výstupními kompetencemi tak, aby byli zodpovědně připraveni na práci v oblasti sociální práce, sociální politiky a veřejné správy a jejichž jednání bude konzistentní s etickými principy sociální práce.

Absolventi mohou najít uplatnění jako sociální pracovníci v různých státních i neziskových organizacích, na různých úrovních veřejné správy, státní správy a samosprávy. Studenti v průběhu studia získají znalosti a dovednosti určené Minimálním standardem vzdělávání v sociální práci, požadované a potřebné pro kvalifikovaný výkon sociální práce a další rozvoj profesních kompetencí. V rámci studia hraje významnou roli praxe, která bude tematicky odpovídat zaměření studijního programu a reflektovat současné trendy v oblasti sociální politiky, sociální práce či veřejné správy.

Studijní plány

Přijímací řízení
FVP: 1. kolo přijímacího řízení 2023/2024 - bakalářský
Termín podání do půlnoci 31. 3. 2023

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné absolvování Testu Obecných studijních předpokladů v rámci Národních srovnávacích zkoušek organizovaných společností www.scio. cz, s. r. o. (dále jen "Scio"). Informace k Národním srovnávacím zkouškám: Uchazeč, jej musí v roce 2022/2023 (prosinec 2022 až květen 2023) alespoň jednou absolvovat dle harmonogramu společnosti Scio, nejpozději však do 20. 5. 2023. Uchazeč svůj výsledek fakultě nepředává, výsledky předává výhradně společnost Scio. Uchazeči bude započítán a automaticky vkopírován do databáze uchazečů nejlepší výsledek. Každý uchazeč však musí společnosti Scio poskytnout k předání výsledku svůj souhlas (činí tak v rámci přihlášky k NSZ). Bez tohoto souhlasu společnost Scio fakultě výsledky uchazeče neposkytne. Pro přijímací řízení je u každého testu rozhodující výsledný percentil, jak jej stanoví společnost Scio. Každý uchazeč se k testu přihlašuje a provádí platbu individuálně přímo u společnosti Scio na webové adrese http://www.scio.cz/nsz. Po svém přihlášení a řádném zaplacení obdrží každý uchazeč od společnosti Scio pozvánku k NSZ, fakulta uchazečům pozvánku k NSZ nezasílá. Detailní informace o testu OSP (termíny, místa konání, podmínky průběhu, obsah zkoušek apod.) lze nalézt na webové stránce http://www.scio.cz/nsz.

Studium

 • Cíle

  Cílem bakalářského, profesně zaměřeného studijního programu je vybavit studenty potřebnými výstupními kompetencemi tak, aby byli zodpovědně připraveni na práci v oblasti sociální práce, sociální politiky a veřejné správy a jejichž jednání bude konzistentní s etickými principy sociální práce.

  Absolventi mohou najít uplatnění jako sociální pracovníci v různých státních i neziskových organizacích, na různých úrovních veřejné správy, státní správy a samosprávy. Studenti v průběhu studia získají znalosti a dovednosti určené Minimálním standardem vzdělávání v sociální práci, požadované a potřebné pro kvalifikovaný výkon sociální práce a další rozvoj profesních kompetencí. V rámci studia hraje významnou roli praxe, která bude tematicky odpovídat zaměření studijního programu a reflektovat současné trendy v oblasti sociální politiky, sociální práce či veřejné správy.

 • Regulovaná povolání
  • Sociální pracovník

Základní údaje

Zkratka
SPVS
Typ
bakalářský
Profil
profesní
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

80
odhadovaný počet přijatých
148
počet aktivních studentů