Barša, P. Orientálcova vzpoura. Dějiny a současnost 26, 2004, č. 2, s. 23-25.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Orientálcova vzpoura. Dějiny a současnost 26, 2004, č. 2, s. 23-25.
Authors Barša, P.
Edition
Other information
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 31. 1. 2019 10:25.
PrintDisplayed: 28. 9. 2022 20:56