Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) s komentářem. Směrnice Evropské komise o autorských právech a související mezinárodní konvence a úmluvy.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) s komentářem. Směrnice Evropské komise o autorských právech a související mezinárodní konvence a úmluvy.
Autoři
Vydání
Další údaje
Změnil Změnil: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Změněno: 31. 1. 2019 10:25.
VytisknoutZobrazeno: 25. 10. 2021 05:38