BEDNARČÍK, Zdeněk a Jaroslav RAMÍK. Marketingový výzkum. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2014. ISBN 978-80-7248-981-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Marketingový výzkum
Autoři BEDNARČÍK, Zdeněk a Jaroslav RAMÍK.
Vydání Karviná, 2014.
Nakladatel Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Další údaje
Typ výsledku Učebnice
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
ISBN 978-80-7248-981-7
Klíčová slova česky Kvantitativní a kvalitativní výzkum; primární a sekundární informace; proces marketingového výzkumu; metody pozorování; metody šetření; hodnotící škály; výzkum trhu; etické aspekty výzkumu; interpretace výsledků; regresní analýza; časová řada; trendové složky; index korelace; testování; analytické modely trendu
Příznaky Recenzováno
Návaznosti CZ.1.07/2.2.00/28.0017, projekt VaV.
Změnil Změnil: Ing. Robert Kempný, učo 19500. Změněno: 6. 11. 2023 22:36.
Anotace

Tato publikace poskytuje posluchačům znalosti a dovednosti, sloužící k cílevědomé a organizované činnosti při získávání informací o vnitřním a vnějším prostředí firmy, o relevantních trzích či některých jejích částech. Cílem publikace je seznámit posluchače s konkrétním procesem realizace marketingového výzkumu, jeho interdisciplinárním charakterem, metodami, prostředky a technikami výzkumu. Součástí publikace je i problematika řízení marketingového výzkumu a jeho organizace, etické aspekty výzkumu i způsoby zpracování, analyzování a interpretace výsledků výzkumu. Závěrečné kapitoly se týkají využití matematicko-statistických metod ve výzkumu. Jedná se o inovovanou studijní oporu.

VytisknoutZobrazeno: 20. 5. 2024 08:28