JANÍKOVÁ, E., ZELENÍKOVÁ, R. Ošetřovatelská péče v chirurgii. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4412-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Ošetřovatelská péče v chirurgii
Authors JANÍKOVÁ, E., ZELENÍKOVÁ, R.
Edition Praha: Grada, 2013.
Other information
ISBN 978-80-247-4412-4
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 31/1/2019 10:25.
PrintDisplayed: 27/2/2024 23:39