KREJČÍ, P. a V. FORMAN. Základy technologie přípravy pokrmů. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. ISBN 80-7318-399-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Základy technologie přípravy pokrmů
Authors KREJČÍ, P. a V. FORMAN.
Edition Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006.
Other information
ISBN 80-7318-399-4
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 10/7/2019 18:25.
PrintDisplayed: 9/6/2023 09:39