TVRDOŇ, Michal. Financování veřejného vysokého školství v České republice v letech 2010 až 2017 v regionálních souvislostech (Financing public higher education in the Czech Republic in 2010-2017 in regional context). In Viktorie Klímová, Vladimíř Žítek. XXII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita. p. 217-224. ISBN 978-80-210-9268-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9268-2019-27. 2019.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Financování veřejného vysokého školství v České republice v letech 2010 až 2017 v regionálních souvislostech
Name in Czech Financování veřejného vysokého školství v České republice v letech 2010 až 2017 v regionálních souvislostech
Name (in English) Financing public higher education in the Czech Republic in 2010-2017 in regional context
Authors TVRDOŇ, Michal (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, XXII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. p. 217-224, 8 pp. 2019.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50202 Applied Economics, Econometrics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW URL
RIV identification code RIV/47813059:19520/19:A0000010
Organization unit School of Business Administration in Karvina
ISBN 978-80-210-9268-6
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9268-2019-27
Keywords in English Czech Republic; financing; higher education
Changed by Changed by: doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D., učo 20227. Changed: 4/9/2019 09:52.
Abstract
České veřejné terciární vzdělávání zaznamenalo vuplynulých dvou dekádách signifikantních změn jak v jeho struktuře, tak i financování. Cílem článku je vyhodnotit vývoj financování veřejného vysokého školství vČeské republice v letech 2010 až 2017. Pro analýzu byla využita veřejně dostupná data Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Vrámci příspěvku byly brány vpotaz tři zdroje – rozpočtové okruhy I až IV, institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace a podpora specifického výzkumu. Evropské zdroje nebyly brány vpotaz. Data ukazují, že se finanční podpora ve sledovaném období sice mírně zvýšila, jednotlivé složky se však vyvíjely odlišně. Největší propad zaznamenalo financování vrámci rozpočtového okruhu I, zatímco velký nárůst byl typický pro institucionální podporu. Dalším zjištěním je rozdílný dopad na jednotlivé veřejné vysoké školy, kdy největšího nárůstu dosáhly největší univerzity, zahrnuté do segmentu IV.
Abstract (in English)
Czech public higher education has seen significant changes in both its structure and funding over the past two decades. The aim of the paper is to evaluate the development of financing of public higher education in the Czech Republic between 2010 and 2017. Publicly available data of the Ministry of Education, Youth and Sports were applied for the analysis. Three financial sources were taken into consideration - budget headings I to IV, institutional support for the long-term conceptual development of the research organization and support for specific research. European resources were excluded from the analysis. The data show that although the financial support increased slightly in the observed period, the individual components developed differently. The biggest drop was seen in funding under heading I, while the large increase was typical for institutional support. Another finding is a different impact on individual public higher education institutions, when the largest universities included in segment IV reached the largest increase.
PrintDisplayed: 19/4/2024 07:48