JIRÁSEK, Zdeněk a Dimitris ATANASIADIS. Reminiscence na bývalou domovinu u odsunutých Němců z Krnovska po roce 1945. Sborní prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd (History and Didactics of History). Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 2017/31, č. 2, s. 55-75. ISSN 1211-6068.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Reminiscence na bývalou domovinu u odsunutých Němců z Krnovska po roce 1945.
Název česky Reminiscence na bývalou domovinu u odsunutých Němců z Krnovska po roce 1945.
Název anglicky Reminiscence for the former homeland of the displaced Germans from Krnov after 1945.
Autoři JIRÁSEK, Zdeněk (203 Česká republika, garant, domácí) a Dimitris ATANASIADIS (203 Česká republika, domácí).
Vydání Sborní prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd (History and Didactics of History), Brno, Masarykova univerzita, 2017, 1211-6068.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60101 History
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/47813059:19240/17:A0000115
Organizační jednotka Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Klíčová slova česky Krnov; sudetští Němci po 1945; sudetoněmecký tisk; česko-německé vztahy; politická situace v Československu; Slezsko
Klíčová slova anglicky Krnov; Sudeten Germans after 1945; Sudeten German press; Czech-German relations; the political situation in Czechoslovakia; Silesia
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Zuzana Bergrová, učo 49004. Změněno: 20. 3. 2018 10:06.
Anotace
Studie na základě analýzy sudetoněmeckého periodika Jägerdorger Heimatbrief a některých dalších historických pramenů rekonstruuje vztah k někdejší domovině sudetských Němců odsunutých do americké okupační zóny z Krnovska, z nichž se posléze stali občané SRN. Jsou zachyceny i změny v pojímání někdejší domoviny v souvislosti s měnící se polickou situací v SRN, v Československu i v Evropě, jakož i se změnami v populační skladbě či životním stylu. Chronologicky je studie dovedena do počátku 90. let 20. století.
Anotace anglicky
The study, based on the Jägerdorger Heimatbrief and other historical sources, reconstructs the relationship to the former homeland of the Sudeten Germans expelled into the US occupation zone of Krnov, which eventually became the citizens of Germany. Changes in the conception of a former homeland in connection with the changing political situation in Germany, Czechoslovakia and Europe as well as changes in population composition or lifestyle are also reflected. Chronologically, the study was conducted in the early 1990s.
VytisknoutZobrazeno: 8. 12. 2021 21:02