SICHÁLEK, Jakub. European Background: Czech Translations. In Solopova, Elizabeth. The Wycliffite Bible: Origin, History and Interpretation. 1st ed. Leiden: Brill, 2017. p. 66-84. Medieval and Renaissance Authors and Texts, volume 16. ISBN 978-90-04-32565-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name European Background: Czech Translations
Name in Czech Evropský kontext: překlady do češtiny
Authors SICHÁLEK, Jakub (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Leiden, The Wycliffite Bible: Origin, History and Interpretation, p. 66-84, 19 pp. Medieval and Renaissance Authors and Texts, volume 16, 2017.
Publisher Brill
Other information
Original language English
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 60100 6.1 History and Archaeology
Country of publisher Belgium
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/47813059:19240/17:A0000180
Organization unit Faculty of Philosophy and Science in Opava
ISBN 978-90-04-32565-4
Keywords (in Czech) bible; staročeský překlad bible; žaltáře; evangelistáře
Keywords in English Bible; Old Czech Bible translation; psalter and evangelistary translations
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Martin Tichý, Ph.D., učo 23701. Changed: 29. 3. 2018 13:55.
Abstract
The history of Old Czech Bible translation covering the period 1300-1450 divided in six chapters: Introduction, Psalter and Evangelistary Translations, The earliest translation of the entire Bible into Czech; The so-called Dresden Bible; Contextualization of the earliest Czech Bible translation - a controversy; The Czech vernacular Bibles in the first half of the 15th century
Abstract (in Czech)
Problematika staročeského překládání bible v letech 1300-1450, strukturovaný do šesti kapitol: Úvod; Žaltáře a evangeliáře; První překlad celé bible do češtiny; Tzv. Drážďanská bible; Nejstarší staročeská bible - spor o její kontextualizaci; Překládání bible do češtiny v první polovině 15. století
PrintDisplayed: 24. 1. 2022 14:52