MARTINEK, Libor. Paweł Hulka-Laskowski – stavitel mostů mezi národy. Slavica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 20, č. 1, s. 39-60. ISSN 1212-1509.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Paweł Hulka-Laskowski – stavitel mostů mezi národy
Název anglicky Paweł Hulka-Laskowski – builder of bridges between peoples
Autoři MARTINEK, Libor (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Slavica litteraria, Brno, Masarykova univerzita, 2017, 1212-1509.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60206 Specific literatures
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/47813059:19240/17:A0000068
Organizační jednotka Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Klíčová slova česky Paweł Hulka-Laskowski; národ; literatura; mezinárodní vztahy
Klíčová slova anglicky Paweł Hulka-Laskowski; nation; literature; international relations
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Martin Tichý, Ph.D., učo 23701. Změněno: 14. 3. 2018 15:05.
Anotace
Z polského Žyrardova pocházející spisovatel, překladatel a propagátor česko-polských literárních a kulturních vztahů Paweł Hulka-Laskowski (1881–1946) byl jedním z těch, kteří v atmosféře konfliktů na pohraničí na konci třicátých let dvacátého století, kdy vzájemné nepřátelství mezi Čechy a Poláky rozpoutaly vlády obou zemí, hledali objektivní pravdu o národní povaze Poláků a Čechů, stavěli mo¬sty, které by pomohly sousedící národy spojit společnou prací, výměnou myšlenek, interakcí kultur. Článek si kromě literárněvědného aspektu klade za cíl připomenout čtenářům dílo a aktivity tohoto u nás pozapomenutého polského spisovatele s českými kořeny, spojovaného především s překladem Haškových Osudů dobrého vojáka Švejka za světové války do polštiny.
Anotace anglicky
From the Polish Żyrardów coming writer, translator and promoter of Czech-Polish literary and cultural relations Paweł Hulka-Laskowski (1881–1946) was one of those who in an atmosphere of conflict on the frontier at the end of the 1930s when the mutual animosity between Czechs and Poles unleashed the governments of both countries to find objective truth about the national character of the Poles and Czechs, built bridges, which would help unite neighboring nations working together, exchanging ideas, interaction of cultures. The article, in addition to the literary aspect, aims to remind the rea¬ders of the work and activities of the Czech Republic almost forgotten Polish writer of Czech origin, associated especially with the translation of Hašek’s The Good Soldier Švejk and His Fortunes in the World War into Polish.
VytisknoutZobrazeno: 30. 1. 2023 22:30