MARTINEK, Libor. Vyloučený básník Henryk Jasiczek. K osudu a dílu nejvýznamnějšího poválečného básníka českého Těšínska za tzv. normalizace v Československu 70. let. Studia Slavica. Ostrava - Opole: Ostravská univerzita – Uniwersytet Opolski, 2017, roč. 21, č. 1, s. 41-48. ISSN 1803-5663.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vyloučený básník Henryk Jasiczek. K osudu a dílu nejvýznamnějšího poválečného básníka českého Těšínska za tzv. normalizace v Československu 70. let
Název anglicky Excluded poet Henryk Jasiczek. The fate and the work of the most important poet of postwar Czech Těšín region during so-called normalization in Czechoslovakia in 70s
Autoři MARTINEK, Libor (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Studia Slavica, Ostrava - Opole, Ostravská univerzita – Uniwersytet Opolski, 2017, 1803-5663.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60206 Specific literatures
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/47813059:19240/17:A0000069
Organizační jednotka Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Klíčová slova česky Henryk Jasiczek; polská literatura; česká literatura; poezie; Těšínské Slezsko
Klíčová slova anglicky Henryk Jasiczek; Polish literature; Czech literature; poetry; Cieszyn Silesia
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Martin Tichý, Ph.D., učo 23701. Změněno: 14. 3. 2018 15:04.
Anotace
Tvorba Henryka Jasiczka, polsky píšícího spisovatele z českého Těšínska (1919–1976), má význam pro polskou literaturu nejen na Těšínském Slezsku. Její hodnota spočívá v průkopnictví jak tematickém, tak tvárném, ve vyrovnání se s moderní prózou i poezií, byť ovlivněnými prostředím, tedy regionem. Autor věnuje zvláštní pozornost Jasiczkově osobnosti a dílu, a to zejména v období uvolnění v komunistické straně i v širší společnosti na konci 60. let, Jasiczkovým demokratickým postojům, stejně jako jeho novinářskému a uměleckému nesouhlasu s vojenskou intervencí armád Varšavské smlouvy v Československu. Jasiczek měl po roce 1968 zakázáno publikovat v Československu i v Polsku, přesto stále literárně tvořil a některé jeho práce vyšly koncem 80. let 20. století knižně v sousedním Polsku a pak zejména po roce 1989. Henryk Jasiczek svým celoživotním dílem výrazně obohatil polskou literaturu českého Těšínska a částečně i polskou národní literaturu, neboť jeho některá díla vyšla buď přímo v Polské republice, nebo tam byla distribuována ve významném počtu exemplářů.
Anotace anglicky
The literary output of the Polish writer Henryk Jasiczek (1919–1976) Czech Těšín region is significant for Polish literature not just in the Těšín Silesia. Its value lies in both thematic and formal innovation, in absorbing modern prose and poetry, albeit influenced by the environment, or region. Author pays particular attention to Jasiczek’s personality and work, especially in the period of détente in the Communist Party and wider society at the end of 1960s, noting Jasiczek’s democratic attitudes as well as his journalistic and artistic disagreement with the military intervention of the Warsaw Pact armies in Czechoslovakia. Jasiczek was not allowed to publish in Czechoslovakia after 1968, yet he continued to write and some of his texts were published in book form during the so-called normalization in Czechoslovakia in the latest 80s across the border in Poland. Henryk Jasiczek’s writings greatly enriched the Polish literature of the Czech Těšín region, partially also Polish national literature because some of his texts were either directly published in Poland or distributed there in large numbers.
VytisknoutZobrazeno: 30. 1. 2023 21:51