MARTINEK, Libor. Pomíjivé dny Piotra Horzyka. Těšínsko. Český Těšín: Muzeum Těšínska, 2017, roč. 60, č. 1, s. 61-66. ISSN 0139-7605.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Pomíjivé dny Piotra Horzyka
Název anglicky The odd days of Piotr Horzyk
Autoři MARTINEK, Libor (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Těšínsko, Český Těšín, Muzeum Těšínska, 2017, 0139-7605.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60206 Specific literatures
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/47813059:19240/17:A0000071
Organizační jednotka Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Klíčová slova česky Piotr Horzyk; poezie; polská menšina; literatura; Těšínsko
Klíčová slova anglicky Piotr Horzyk; poetry; Polish minority; literature; Teschen
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Martin Tichý, Ph.D., učo 23701. Změněno: 16. 3. 2018 08:44.
Anotace
Autor se ve svém článku zabývá poezií polského básníka z českého Těšínska Piotra Horzyka (* 5. 4. 1946 Třinec). Piotr Horzyk publikoval své básně v místním, ale i celonárodním polském a celostátním českém tisku, vydal několik sbírek poezie dobře přijatých literární kritikou. Významná je i jeho kulturně-společenská činnost. V r. 1984 se Horzyk stal vedoucím skupiny polských autorů Grupa Literackia ’63 (Literární skupina ’63) v Třinci, jejímž členem se stal v r. 1977. Je dlouhodobým redaktorem a editorem publikací Literární skupiny ’63, „živou kronikou“ její činnosti. Piotr Horzyk se významně zasloužil o oživení kulturního života v regionu v roli organizátora literárních a edičních aktivit Literární skupiny ’63. Autor ve svém článku analyzuje a interpretuje poezii Piotra Horzyka a dochází k závěru, že jeho básně nejsou tematicky vyhraněné. Obecně se dá říci, že se pohybují v širokém záběru společensky angažované poezie k pólu osobní, reflexivní, intimní a erotické lyriky.
Anotace anglicky
The author deals with the poetry of a Polish poet from Czech Teschen Silesia Piotr Horzyk (* 5. 4. 1946 Třinec). Piotr Horzyk published his poems in local and national Polish and national Czech press, published several poetry collections well received by literary criticism. His cultural and social activity is also significant. In 1984, Horzyk became the leader of the group of Polish authors Grupa Literackia '63 (Literary Group '63) in Třinec, whose membership was in 1977. He is a long-time editor and editor of the Literary Group '63, a "living chronicle". Piotr Horzyk has greatly contributed to the revival of cultural life in the region as the organizer of literary and editorial activities of the Literary Group '63. The author analyzes and interprets the poetry of Piotr Horzyk in his article and concludes that his poems are not thematically defined. Generally speaking, they move in a broad range of socially engaged poetry to the pole of personal, reflexive, intimate and erotic lyrics.
VytisknoutZobrazeno: 30. 1. 2023 21:34