MARTINEK, Libor. Adam Mickiewicz. In Baron, Roman – Michalska, Małgorzata. Śladami Polaków w Pradze. XIX – XXI wiek. Szkice i portréty historyczno-literackie. 1. vyd. Praha: Klub Polski w Pradze, 2017. s. 31-37. ISBN 978-80-270-2131-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Adam Mickiewicz
Název anglicky Adam Mickiewicz
Autoři MARTINEK, Libor (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Praha, Śladami Polaków w Pradze. XIX – XXI wiek. Szkice i portréty historyczno-literackie, od s. 31-37, 7 s. 2017.
Nakladatel Klub Polski w Pradze
Další údaje
Originální jazyk polština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 60206 Specific literatures
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/47813059:19240/17:A0000073
Organizační jednotka Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
ISBN 978-80-270-2131-4
Klíčová slova česky Adam Mickiewicz; polská literatura; Čechy; emigrace; proticarské povstání
Klíčová slova anglicky Adam Mickiewicz; Polish literature; Bohemia; emigration; against-scrap uprising
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Martin Tichý, Ph.D., učo 23701. Změněno: 14. 3. 2018 17:25.
Anotace
Dzieło literackie Adama Mickiewicza poprzez swój wpływ na czeską kulturę narodową na stałe zapisane zostało w jej dziejach. Czesi, podobnie jak Polacy, przez długie lata byli narodem zniewolonym, toteż poezja wielkiego romantyka polskiego znalazła odzew u czeskich budzicieli (tak nazywano pierwszych patriotów budzących czeską świadomość narodową z kilkuwiekowego uśpienia), a wkrótce po przekładach na język czeski również u czytelników – patriotów czeskich. Jednak tym, co wzbudziło w Czechach zainteresowanie dziełem Mickiewicza, była nie tylko tematyka narodowowyzwoleńcza jego poezji, ale również jej wartości artystyczne.
Anotace česky
Literární dílo Adama Mickiewicze díky svému vlivu na českou národní kulturu je natrvalo zapsáno v jeho historii. Češi, podobně jako Poláci, byli po dlouhou dobu národem ovládaným, proto poezie velkého polského romantika se dočkala ohlasu u českých buditelů (tak se nazývali první čeští vlastenci probouzející české národní vědomí po mnohaletém spánku), krátce po překladech do češtiny také u českých vlastenecky smýšlejících čtenářů. Avšak tím, co v Čechách obracelo pozornost na Mickiewicze, nebyla jenom národně osvobozenecká stránka jeho poezie, ale zároveň její umělecké kvality.
Anotace anglicky
Adam Mickiewicz's literary work, thanks to his influence on Czech national culture, has been permanently written in his history. The Czechs, like the Poles, have been for a long time a nation controlled, so the poetry of great Polish romance has been welcomed by the Czech conquerors (so they were called the first Czech patriots waking up Czech national consciousness after many years of sleep), shortly after translations into Czech also by Czech patriots readers. However, what attracted Mickiewicz's attention in Bohemia was not only the national liberation side of his poetry, but also his artistic qualities.
VytisknoutZobrazeno: 30. 1. 2023 22:58