JIRÁSEK, Zdeněk. Centralizační a decentralizační tendence 20. století na příkladu českého Slezska. In Státní oblastní archiv Zámrsk. Královehradecko: historický sborní pro poučenou veřejnost. Hradec Králové: Státní oblastní archiv Zámrsk, Státní okresní archiv Hradec Králové, 2017. s. 215-220, 9 s. ISBN 978-80-901805-0-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Centralizační a decentralizační tendence 20. století na příkladu českého Slezska
Název česky Centralizační a decentralizační tendence 20. století na příkladu českého Slezska
Název anglicky Centralization and decentralization tendencies of the 20th century on the example of Czech Silesia
Autoři JIRÁSEK, Zdeněk (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Hradec Králové, Královehradecko: historický sborní pro poučenou veřejnost, od s. 215-220, 9 s. 2017.
Nakladatel Státní oblastní archiv Zámrsk, Státní okresní archiv Hradec Králové
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60101 History
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/47813059:19240/17:A0000090
Organizační jednotka Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
ISBN 978-80-901805-0-5
Klíčová slova česky státní správa; centralizace; decentralizace; české Slezsko; 20. století
Klíčová slova anglicky government; centralization; decentralization; Czech Silesia; 20th century
Změnil Změnila: Zuzana Bergrová, učo 49004. Změněno: 16. 3. 2018 08:36.
Anotace
Studie poukazuje na nezbytnost vyvažovat centralizační a decentralizační tendence ve státní správě s ohledem na dobové priority rozvoje společnosti. Míra úspěšnosti realizovaných reforem je dokumentována na průběhu těchto změn v českém Slezsku, které bylo ve 20. století součástí Rakouska-Uherska, 1. československé republiky, nacistické 3. Říše, 3. československé republiky, komunistického Československa a polistopadového Československa a České republiky. Dané změny jsou dávány do kontextu s obdobnými posuny v celé střední Evropě.
Anotace anglicky
The study points to the need to balance centralization and decentralization tendencies in the state administration with respect to the society's priorities for the development of society. The success rate of the implemented reforms is documented in the course of these changes in Czech Silesia, which was part of the Austro-Hungarian Empire in the 20th century, the First Czechoslovak Republic, the Nazi Empire, the 3rd Czechoslovak Republic, the Communist Czechoslovakia, and the Czechoslovakia and Czechoslovakia. These changes are brought into context with similar shifts throughout Central Europe.
VytisknoutZobrazeno: 8. 12. 2021 21:04