MARTINEK, Libor. Manfred Kridl a polská literární věda. Litikon. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2017, roč. 2, č. 1, s. 294-298. ISSN 2453-8507.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Manfred Kridl a polská literární věda
Název anglicky Manfred Kridl and Polish literary science
Autoři MARTINEK, Libor (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Litikon, Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2017, 2453-8507.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60205 Literary theory
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/47813059:19240/17:A0000092
Organizační jednotka Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Klíčová slova česky polská literární věda; tradice; současnost; lvovsko-varšavská škola
Klíčová slova anglicky Polish literary science; tradition; present; Lvov-Warsaw School
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Martin Tichý, Ph.D., učo 23701. Změněno: 16. 3. 2018 08:43.
Anotace
Autor se ve svém článku zabývá osudem a dílem polského literárního vědce Manfreda Kridla (11. 10. 1882 Lvov - 4. 2. 1957 New York). Jeho život představuje poměrně typický příběh jednoho z mnoha intelektuálů první poloviny minulého století, jimž nebylo dáno pracovat na svých badatelských projektech ve své vlasti, ale byli nuceni z různých příčin emigrovat a hledat své uplatnění jinde. V každém případě Kridlovo vědecké dílo napomohlo ke změně paradigmatu polské humanistiky.
Anotace anglicky
The author deals with the fate and work of the Polish literary scientist Manfred Kridl (October 11, 1882, Lviv - February 4, 1957, New York). His life is a fairly typical story of one of the many intellectuals of the first half of the last century who were not allowed to work on their research projects in their homeland but were forced to emigrate for various reasons and seek their application elsewhere. In any case, Kridl's scientific work has helped to change the paradigm of Polish humanism.
VytisknoutZobrazeno: 30. 1. 2023 21:15