MARTINEK, Libor. Spisovatelé inspirovaní Jesenickem a autoři narození na Jesenicku. Sborník bruntálského muzea. Bruntál: Muzeum v Bruntále, 2017, roč. 2017, č. 1, s. 3-39. ISSN 1801-2205.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Spisovatelé inspirovaní Jesenickem a autoři narození na Jesenicku
Název anglicky Writers inspired by the Jeseníky region and authors born in the Jeseníky region
Autoři MARTINEK, Libor (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Sborník bruntálského muzea, Bruntál, Muzeum v Bruntále, 2017, 1801-2205.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60206 Specific literatures
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/47813059:19240/17:A0000093
Organizační jednotka Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Klíčová slova česky Česká literatura; německá literatura; spisovatelé; inspirace; Jesenicko
Klíčová slova anglicky Czech literature; German literature; writers; inspiration; Jeseníky region
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Martin Tichý, Ph.D., učo 23701. Změněno: 16. 3. 2018 09:02.
Anotace
Autor se ve svém článku zabývá přehledem lokálního písemnictví v oblasti regionu Jesenicka. Do roku 1945 mělo Jesenicko převážně německý charakter a toto národnostní složení ovlivnilo zásadním způsobem podobu zdejší literatury. Český spisovatel si do doby zásadní změny etnického složení obyvatel Jesenicka ve prospěch Čechů bral náměty z kraje pod Pradědem zřídka. Za pozornost stojí stručné zmínky o Vincenci Priessnitzovi a o lázních Gräfenberk (dnes Lázně Jeseník). Poezie původem jesenické básnířky Jitky Stehlíkové, básníka i prozaika Miroslava Kubíčka, kteří se často inspirovali Jeseníky, literaturu kraje přesáhla a přiblížila čtenářům mnohá jeho půvabná místa. Stejně tomu bylo u řady básníků odjinud, kteří se krajem inspirovali ve své tvorbě jen příležitostně. Patří k nim taková jména jako Vítězslav Nezval, Jan Skácel, Ivo Štuka a další.
Anotace anglicky
In his article, the author deals with an overview of local literature in the region of the Jeseník region. Until 1945 Jeseník region had a predominantly German character, and this national composition had a fundamental influence on the form of the literature. The Czech writer rarely took ideas from the region under Praděd (Altvater) until the time of the fundamental changes in the ethnic composition of the Jeseník region population in favor of the Czechs. Worth mentioning are the briefs about Vincenc Priessnitz and the Gräfenberk Spa (today Jesenik Spa). The poetry of the Jesuit poet Jitka Stehlíková, the poet and prose writer Miroslav Kubíček, who often inspired the Jeseník region, surpassed the literature of the region and brought many of its charming places to the readers. As was the case with a number of poets from elsewhere, who were inspired by the region only occasionally in their work. They include such names as Vítězslav Nezval, Jan Skácel, Ivo Štuka and others.
VytisknoutZobrazeno: 30. 1. 2023 22:11