ZAPLETAL, Miloš a Filip DVOŘÁK. Mapování zátěže znečištěným ovzduším na vybrané objekty městského hřbitova v Opavě. Časopis Slezského zemského muzea, série B. 2017, roč. 66, 1-2, s. 73-83. ISSN 1211-3131.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Mapování zátěže znečištěným ovzduším na vybrané objekty městského hřbitova v Opavě
Název anglicky Mapping of effects caused by air pollution on selected objects in Municipal Cemetery in Opava
Autoři ZAPLETAL, Miloš (203 Česká republika, garant, domácí) a Filip DVOŘÁK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Časopis Slezského zemského muzea, série B, 2017, 1211-3131.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60401 Arts, Art history
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Časopis Slezského zemského muzea, série B
Kód RIV RIV/47813059:19240/17:A0000204
Organizační jednotka Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Klíčová slova anglicky funeral architecture; funeral sculpture; sepulchral monuments; Municipal Cemetery Opava; air pollution impact on cultural monuments; dose response function
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: RNDr. Jan Hladík, Ph.D., učo 25379. Změněno: 9. 4. 2018 13:10.
Anotace
Studie prezentuje výsledky mapování účinků znečištění ovzduší na materiály sepulkrálních památek na Městském hřbitově v Opavě. Byly vyhodnoceny vlivy znečišťujících látek, klimatických parametrů a následně byl hodnocen stav materiálů památky. U všech zkoumaných materiálů (ocel, měď, bronz, vápenec a pískovec) bylo zjištěno překročení limitů pro korozi během sledovaného období 2011 - 2014. Tyto materiály jsou vystaveny koroznímu riziku, které překračuje doporučenou úroveň tolerance definovanou pro kulturní památky. Ve studii byla navržena nová strategie obnovy a ochrany těchto památek.
Anotace anglicky
The study presents the results of mapping the effects caused by air pollution on materials of sepulchral monu-ments in the Municipal Cemetery Opava, especially the evaluation of pollutant effects, climatic parameters and then modelling the levels of deterioration. The values used in the study come from regional meteorological sta-tions from the period of 2011–2014. In all the examined materials (steel, copper, bronze, limestone and sand-stone), the exceeding of limits for corrosion were found during the period studied. These materials are exposed to corrosion risk more than the established tolerance level defined for the cultural heritage monuments. More-over, a new strategy for restoration of these monuments was proposed.
VytisknoutZobrazeno: 27. 11. 2021 03:53