CINDLEROVÁ, Jana. František Langer píše o divadle. In Tomáš Kubíček, Jan Wiendl. Obrazy kultury a společnosti v období první republiky(Periodický tisk první republiky) (sborník z konference). první. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2018. s. 187-198. ISBN 978-80-7051-267-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název František Langer píše o divadle
Název česky František Langer píše o divadle
Název anglicky František Langer wrights about the theatre
Autoři CINDLEROVÁ, Jana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání první. Brno, Obrazy kultury a společnosti v období první republiky(Periodický tisk první republiky) (sborník z konference), od s. 187-198, 12 s. 2018.
Nakladatel Moravská zemská knihovna v Brně
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60403 Performing arts studies
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/47813059:19240/18:A0000344
Organizační jednotka Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
ISBN 978-80-7051-267-8
Klíčová slova česky Langer; divadlo; dramatický text; kritika
Klíčová slova anglicky Langer; theatre; dramatic text; critics
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Jana Cindlerová, Ph.D., učo 23924. Změněno: 29. 3. 2019 12:35.
Anotace
František Langer patřil k nejvýznamnějším meziválečným českým divadelním umělcům, kteří byli také „teoretiky“: naše divadelní umění ovlivňoval a formoval nejen svými uměleckými aktivitami, ale také svými „texty o divadle“ (v širokém žánrově tematickém okruhu).
Anotace anglicky
František Langer was one of the most important interwar Czech theater artists - who were also 'theoretics': he influenced and formed our theater art not only by his artistic activities but also by his ´texts about theater´ (in a broad genre-thematic range).theatrical operations and notes on his own work after reflecting on the direction of Czech theater - this highly respected personality co-created the pages of periodicals (especially of the interwar period in the form of thinking about theater in a wide cultural context.
VytisknoutZobrazeno: 2. 3. 2024 03:24