RADEK, David. Husův žák? Obraz Bolka V. Opolského v historiografii (Hus´ pupil? The Picture of Bolko V of Opole in Historiography). Husitský Tábor. Tábor, 2017, 21/2017, No 21, p. 156-182. ISSN 0231-6080.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Husův žák? Obraz Bolka V. Opolského v historiografii
Name (in English) Hus´ pupil? The Picture of Bolko V of Opole in Historiography
Authors RADEK, David (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Husitský Tábor, Tábor, 2017, 0231-6080.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60101 History
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/47813059:19240/17:A0000158
Organization unit Faculty of Philosophy and Science in Opava
Keywords in English Bolko V. of Opole; Silesia; historiografy; memory studies; the Hussite movement; cultural memory; Duchy of Opole
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Hana Komárková, Ph.D., učo 27664. Changed: 5. 4. 2018 12:18.
Abstract
Předkládaná studie se zabývá otázkou obrazu Bolka V. Opolského v dějepisectví. Již doboví kronikáři jej na základě jeho spojenectví s husitskými vojsky líčili jako husitu a kacíře a ten pohled byl často převzat i moderním dějepisectvím. Cílem studie je vysvětlit, jakým způsobem byl vytvořen obraz slezského kacíře a jak s tímto pojetím pracovaly následující generace dějepisců.
Abstract (in English)
The presented study deals with the reflection of Bolko V of Opole in historiography. Period chroniclers described him as a Hussite and heretic due to his relations with the Hussite army and this point of view was frequently taken over by modern history. The purpose of this study is to explain how the picture of Silesian heretic was made and how succeeding generations of historians worked with it.
PrintDisplayed: 24. 1. 2022 14:14