RADEK, David. Mocenské strategie Bolka V. Opolského na moravsko-slezském pomezí. Slezský sborník. Opava: Slezské zemské muzeum, 2017, roč. 115, č. 2, s. 23-40. ISSN 0037-6833.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Mocenské strategie Bolka V. Opolského na moravsko-slezském pomezí
Název česky Mocenské strategie Bolka V. Opolského na moravsko-slezském pomezí
Název anglicky The power strategy of Bolek V. of Opole on the Moravian-Silesian border
Autoři RADEK, David (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Slezský sborník, Opava, Slezské zemské muzeum, 2017, 0037-6833.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60101 History
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/47813059:19240/17:A0000290
Organizační jednotka Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Klíčová slova česky Bolek V. Opolský, Slezsko, Přemyslovci, středověk, Hukvaldy, Opava, mocenské strategie
Klíčová slova anglicky Bolek V. of Opole; Silesia; Přemyslids; middle age; Hukvaldy; Opava; power strategy
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. David Radek, Ph.D., učo 9360. Změněno: 21. 3. 2019 09:34.
Anotace
Studie se zabývá osobou Bolka V. Opolského a jeho snahám rozšířit vlastní doménu v prostoru moravsko-slezského pomezí. Jádro práce spočívá v analýze mocenských strategií, které Bolek V. uplatňoval především ve vztahu k linii opavských Přemyslovců.Součástí práce je rovněž zahrnutí těchto strategií do mocenského vystupování opolského knížete.
Anotace anglicky
This study focuses on the personality of Bolek V, the Duke of Opole (1400-1460), and his attempt to expand his own domain into the area of the Moravian-Silesia border. The core of the work is formed by the analysis of the power strategies of Bolek V, which he applied escpecially to the representatives of Opava Přemyslids. The inclusion of these strategies in the overall context of power behaviour of the Duke of Opole is an equally important part of the work.
VytisknoutZobrazeno: 29. 11. 2023 19:34