RADEK, David. Mocenské strategie Bolka V. Opolského na moravsko-slezském pomezí (The power strategy of Bolek V. of Opole on the Moravian-Silesian border). Slezský sborník. Opava: Slezské zemské muzeum, 2017, vol. 115, No 2, p. 23-40. ISSN 0037-6833.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Mocenské strategie Bolka V. Opolského na moravsko-slezském pomezí
Name in Czech Mocenské strategie Bolka V. Opolského na moravsko-slezském pomezí
Name (in English) The power strategy of Bolek V. of Opole on the Moravian-Silesian border
Authors RADEK, David (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Slezský sborník, Opava, Slezské zemské muzeum, 2017, 0037-6833.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60101 History
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/47813059:19240/17:A0000290
Organization unit Faculty of Philosophy and Science in Opava
Keywords (in Czech) Bolek V. Opolský, Slezsko, Přemyslovci, středověk, Hukvaldy, Opava, mocenské strategie
Keywords in English Bolek V. of Opole; Silesia; Přemyslids; middle age; Hukvaldy; Opava; power strategy
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. David Radek, Ph.D., učo 9360. Changed: 21/3/2019 09:34.
Abstract
Studie se zabývá osobou Bolka V. Opolského a jeho snahám rozšířit vlastní doménu v prostoru moravsko-slezského pomezí. Jádro práce spočívá v analýze mocenských strategií, které Bolek V. uplatňoval především ve vztahu k linii opavských Přemyslovců.Součástí práce je rovněž zahrnutí těchto strategií do mocenského vystupování opolského knížete.
Abstract (in English)
This study focuses on the personality of Bolek V, the Duke of Opole (1400-1460), and his attempt to expand his own domain into the area of the Moravian-Silesia border. The core of the work is formed by the analysis of the power strategies of Bolek V, which he applied escpecially to the representatives of Opava Přemyslids. The inclusion of these strategies in the overall context of power behaviour of the Duke of Opole is an equally important part of the work.
PrintDisplayed: 18/6/2024 01:57