MARTINEK, Libor. Hornická tematika v poezii Wilhelma Przeczka. Slavica Wratislaviensia. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 2018, CLXVI, č. 3821, s. 109-119. ISSN 0239-6661.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Hornická tematika v poezii Wilhelma Przeczka
Název česky Hornická tematika v poezii Wilhelma Przeczka
Název anglicky Mining Theme in Poetry by Wilhelm Przeczek
Autoři MARTINEK, Libor (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Slavica Wratislaviensia, Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, 2018, 0239-6661.
Další údaje
Originální jazyk polština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60206 Specific literatures
Stát vydavatele Polsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/47813059:19240/18:A0000309
Organizační jednotka Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Klíčová slova česky Wilhelm Przeczek; dům; domov; identita; literatura pohraničí; polská národnostní menšina; české Těšínsko
Klíčová slova anglicky Wilhelm Przeczek; house; home; identity; borderland literature; the Polish national minority; Czech Cieszyn Silesia
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Jan Heczko, Ph.D., učo 24288. Změněno: 26. 3. 2019 08:41.
Anotace
Artykuł poświęcony jest tematyce górniczej w poezji polskiego poety z czeskiego Śląska Cieszyńskiego, Wilhelma Przeczka (1936–2006). Fakt, że Przeczek urodził się w kolonii górniczej w Karwinie, że jego przodkowie i krewni płci męskiej pracowali w tym zawodzie, pozostawił w jego poezji trwały ślad. Nie chodzi tu tylko o tematykę górniczą, ale także o symbole tożsamości lokalnej, takie jak wał, hałda, ale też dom i ojczyzna.
Anotace česky
Článek je věnován hornické tematice v poezii polského básníka českého Těšínského Slezska, Wilhelma Przeczka (1936-2006). Skutečnost, že se Przeczek narodil v hornické kolonii v Karviné, že jeho předkové a mužští příbuzní pracovali v této profesi, zanechala v jeho poezii trvalou stopu. Nejde jen o hornická témata, ale také o symboly místní identity, jako je šachta, halda, ale i domov a vlast.
Anotace anglicky
The author in his article deals with the mining theme in the poetry of Polish poet of the Czech Cieszyn Silesia Wilhelm Przeczek (1936-2006). The fact that the Przeczek born in a mining colony in Karvina, that his ancestors and siblings in the male tribe take up this profession, left his indelible mark on poetry. This is not just about mining theme, but also a symbol of local identity, such as a pit, heap, but also house and home.
VytisknoutZobrazeno: 30. 1. 2023 22:31