HOCHEL, Marian. Člen redakční rady odborného časopisu. Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis, 2018 - 2018. ISSN 1803-411X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Člen redakční rady odborného časopisu
Název česky Člen redakční rady odborného časopisu
Název anglicky member of the editorial board of the journal
Autoři HOCHEL, Marian.
Vydání 2018 - 2018.
Nakladatel Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Šéfredaktor / členství v redakční radě odborného časopisu
Obor 60101 History
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
ISSN 1803-411X
Klíčová slova česky akademický časopis, historie, studie, recenze
Klíčová slova anglicky academic journal, history, articles, reviews
Změnil Změnila: Zuzana Bergrová, učo 49004. Změněno: 21. 2. 2022 11:21.
Anotace
Standartní akademický časopis vydávající původní odborné studie a články z oblasti historie, kulturní historie, historiografie, dějin umění, filozofie dějin a příbuzných oborů. Obsah časopisu rovněž tvoří recenze a anotace aktuálních relevantních publikací české i zahraniční provenience a zprávy o vědeckém životě s mezinárodním přesahem. Časopis poskytuje odborné fórum pro národní i mezinárodní vědce.
Anotace anglicky
Standard academic journal publishing original professional studies and articles on history, cultural history, historiography, art history, philosophy of history and related disciplines. The journal also contains reviews and annotations of current relevant publications of Czech and foreign origin and reports on scientific life with international dimension. The journal provides a professional forum for national and international scientists.
VytisknoutZobrazeno: 3. 12. 2022 20:41