MOTYČKA, Michal a Jana STUCHLÍKOVÁ. Vliv hodnocení a odměňování pracovníků na zvyšování kvality ubytovacích a stravovacích služeb. Opava: Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Ústav lázeňství, gastronomie a turismu, 2019. s. 82-95, 160 s. ISBN 978-80-88064-42-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vliv hodnocení a odměňování pracovníků na zvyšování kvality ubytovacích a stravovacích služeb
Název česky Vliv hodnocení a odměňování pracovníků na zvyšování kvality ubytovacích a stravovacích služeb
Název anglicky Impact of evaluation and remuneration of workers on improving the quality of services and catering services
Autoři MOTYČKA, Michal a Jana STUCHLÍKOVÁ.
Vydání Opava, od s. 82-95, 160 s. 2019.
Nakladatel Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Ústav lázeňství, gastronomie a turismu
Další údaje
Typ výsledku Stať ve sborníku
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW URL
Organizační jednotka Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
ISBN 978-80-88064-42-8
Klíčová slova česky služby, hotelnictví, pohostinství, hodnocení pracovníků, odměňování, podíl na tržbě, benefity
Klíčová slova anglicky services, hotel industry, hospitality, staff appraisal, remuneration, share in revenue, benefits
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Ing. Bc. Michal Motyčka, Ph.D., učo 50358. Změněno: 12. 11. 2020 13:30.
Anotace
Hotelnictví a pohostinství jsou významnou součástí segmentu cestovního ruchu, který spadá do oblasti služeb. Hlavním faktorem jsou tedy lidské zdroje. Pro zvýšení návštěvnosti Moravskoslezského kraje, by se provozovatelé ubytovacích a stravovacích zařízení měli více zaměřit na kvalitu poskytovaných služeb a zvyšování výkonu. Prostředkem je bezesporu kontinuální a individuální přístup k hodnocení pracovníků prostřednictvím motivačních pohovorů nebo 360° zpětné vazbě. Na základě těchto hodnocení by měli být pracovníci odměňováni. Rovněž implementace nových nástrojů v rámci odměňování zvýší motivaci zaměstnanců. Může to být například participace na tržbě, kvartální či roční odměny nebo různá škála benefitů.
Anotace česky
Hotelnictví a pohostinství jsou významnou součástí segmentu cestovního ruchu, který spadá do oblasti služeb. Hlavním faktorem jsou tedy lidské zdroje. Pro zvýšení návštěvnosti Moravskoslezského kraje, by se provozovatelé ubytovacích a stravovacích zařízení měli více zaměřit na kvalitu poskytovaných služeb a zvyšování výkonu. Prostředkem je bezesporu kontinuální a individuální přístup k hodnocení pracovníků prostřednictvím motivačních pohovorů nebo 360° zpětné vazbě. Na základě těchto hodnocení by měli být pracovníci odměňováni. Rovněž implementace nových nástrojů v rámci odměňování zvýší motivaci zaměstnanců. Může to být například participace na tržbě, kvartální či roční odměny nebo různá škála benefitů.
Anotace anglicky
Hotel industry and hospitality are significant part of tourism segment, which belongs to the field of services. Therefore main factor are human resources. For increasing of visits in Moravian-Silesian region, operator of accommodation or catering properties should focus more on quality of service and increasing of performance. Definitely main utility could be continuous and individual access to staff appraisal trough the motivational interview or 360°feedback. Based on theese assessment employees should be remunerated. Also implementation of new instruments in remuneration increase motivation of the employee. It could be for example participation on sales, quarterly or annual reward or different scale of benefits.
VytisknoutZobrazeno: 23. 10. 2021 07:37