KOSTKOVÁ, Miroslava. GLOBALIZATION TRENDS IN THE TOURIST SUPPLY IN THE SILESIAN MORAVIAN REGION. In T.Klieštik. Globalization and its socio-economic consequences. 18. vyd. Žilina: Žilinská univerzita, 2019. s. 1171-1179. ISBN 978-80-8154-249-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název GLOBALIZATION TRENDS IN THE TOURIST SUPPLY IN THE SILESIAN MORAVIAN REGION
Název česky Globalizační trendy v turistické nabídce Moravskoslezského regionu
Autoři KOSTKOVÁ, Miroslava (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 18. vyd. Žilina, Globalization and its socio-economic consequences, od s. 1171-1179, 9 s. 2019.
Nakladatel Žilinská univerzita
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50204 Business and management
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW URL
Kód RIV RIV/47813059:19520/19:A0000026
Organizační jednotka Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
ISBN 978-80-8154-249-7
ISSN 2454-0943
Klíčová slova česky turismus; globalizace; turistické trendy; turistický produkt
Klíčová slova anglicky tourism; globalization; tourism trends; tourism products
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Miroslava Kostková, Ph.D., učo 48691. Změněno: 22. 1. 2020 12:36.
Anotace
Tourism is considered an economically significant sector in the world with a distinctly international character. At present, tourism is referred to as tourism with all the features, including the impact of globalization. Its production and consumption takes place in an international context and is often linked to the movement of people, goods, ideas, concepts and information across borders. As a result, many tourist aspects of consumers are transferred to other countries. It is heavily influenced by global trends in leisure and consumption of tourism products. Under this pressure, the tourist offer is globalized. The consequences of globalization lead to the prioritization of regional supply, but with significant elements of the globalization of consumption. The article deals with the trends in the area of tourism supply, gastronomy, accommodation facilities and their comparison with customer preferences on the basis of a survey of the project "Tourism Trends in the Moravian-Silesian Region". A comparison is made with the development trends of tourism in the Czech Republic. In conclusion, an analysis of tourism trends in the Moravian-Silesian Region is presented on the supply side and there are recommendations for entrepreneurial subjects for creation and innovation of the offer.
Anotace česky
Cestovní ruch je ve světě považován za ekonomicky signifikantní odvětví s výrazně mezinárodním charakterem. V současnosti se hovoří o průmyslu cestovního ruchu se všemi znaky, mezi které patří i vliv globalizace. Jeho produkce i spotřeba se realizuje v nadnárodním kontextu a je často spojena s pohybem osob, zboží, myšlenek, konceptů a informací přes hranice. V důsledku toho se přenáší řada spotřebních turistických aspektů do jiných zemí. Je silně ovlivňován světovými trendy v oblasti trávení volného času a ve spotřebě produktů cestovního ruchu. Pod tímto tlakem dochází ke globalizaci turistické nabídky. Významné jsou take důsledky globalizace, které vedou k upřednostňování regionální nabídky, avšak s výraznými prvky globalizace ve spotřebě. Článek pojednává o globaličních tendencích v oblasti nabídky cestovního ruchu, konkrétně v oblasti gastronomie, ubytování a v nabídce turistických zájezdů. Charakterizovány jsou současné globalizační tendence a turistické trendy, na základě provedeného průzkumu trendů cestovního ruchu na straně poptávky i nabídky v regionu Moravskoslezského kraje v České republice a provedena je komparace se sekundárními informacemi o vývoji turistických tendencí ve světě. Sledovány jsou společné znaky, pozitiva i negativa globalizačních tendencí. V závěru je uvedena analýza globalizačních turistických trendů, jejich příčin a důsledků, které se projevují také při formování nabídky a spotřeby cestovního ruchu v České republice, se zaměřením na region Moravskoslezského kraje.
VytisknoutZobrazeno: 7. 12. 2022 16:59