KOSTKOVÁ, Miroslava. Vývojové trendy v cestovním ruchu v Moravskoslezském kraji. Ekonomická revue cestovného ruchu. Banská Bystrica: DALI-BB, s.r.o., 2018, roč. 2018, č. 1, s. 6-18. ISSN 0139-8660.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vývojové trendy v cestovním ruchu v Moravskoslezském kraji
Název česky Vývojové trendy v cestovním ruchu v Moravskoslezském kraji
Název anglicky Tourism development trends in the Moravian Silesian region
Autoři KOSTKOVÁ, Miroslava (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Ekonomická revue cestovného ruchu, Banská Bystrica, DALI-BB, s.r.o. 2018, 0139-8660.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50204 Business and management
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/47813059:19520/18:A0000027
Organizační jednotka Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Klíčová slova česky Marketingový výzkum; turismus; turistické trendy; region
Klíčová slova anglicky Marketing research; tourism; trends in tourism; region
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Miroslava Snopková, učo 43819. Změněno: 26. 4. 2020 21:28.
Anotace
Cestovní ruch je současným fenoménem světové spotřeby, důležitým zdrojem zážitků, významnou oblastí podnikání neustálých inovací a nových trendů nejen ve využívání volného času. Tyto inovace vytváří přidanou hodnotu podniků cestovního ruchu a všech spolupracujících organizací. Vestovní ruch patří mezi významné oblasti ekonomiky v mnoha evropských státech. Je jedním z významných ukazatelů zvyšování životní úrovně obyvatelstva a také příležitostí pro rozvoj malého a středního podnikání. Svým rozsahem a progresivním růstem generuje vysoký objem produkce a pracovních příležitostí. Nelze jej považovat za čistě ekonomické odvětví, jedná se spíše o souhrnný multiplikační faktor, spojující taková odvětví, která zabezpečují poptávku, vyvolanou návštěvníky, případně ji indukují. Poptávka v cestovním ruchu se velmi výrazně a rychle mění. Je ovlivněna mnoha faktory (individuálními, kulturními, ekonomickými, motivy účasti, požadavky na služby atd.). Schopnost zákazníka formulovat své potřeby a požadavky je významným indikátorem vývoje poptávky po cestovním ruchu. Současné trendy v rozvoji cestovního ruchu v České republice jsou pod silným vlivem nárůstu požadavků zákazníků na rozsah a kvalitu, a to podněcuje vývoj nových specifických forem cestovního ruchu. Trendy v poptávce po cestovním ruchu se rychle mění a z geografického hlediska se mohou různit. Respektování a schopnost predikce vývoje trendů a následné přizpůsobování nabídky zvyšuje atraktivitu cestovního ruchu v území a tím i návštěvnost, která je jedním z významných ukazatelů rozvoje cestovního ruchu daného území. Zvyšování atraktivnosti cestovního ruchu v území je jedním z aktuálních úkolů jeho rozvoje v Moravskoslezském kraji.
Anotace anglicky
Changes in the business environment bring a number of changes, which are reflecting in a changes tourism trends. Innovation has become a major tool for developmental changes in tourism. The current tourism trends in the Czech Republic are under the strong influence of customer requirements on the scope and quality the offer and this stimulates the development of new specific forms of tourism. Trends in tourism are changing rapidly from the point of view of development and may vary from a geographic location point of view. Respecting and prediction of demand development and the subsequent adaptation of supply-side products increase the tourist attractiveness of the area and thus also the visitor attendance, which is one of the most important indicators of tourism development in the area. Increasing the tourist attractiveness of the area is one of the current tasks the Strategy of tourism development in the Moravian-Silesian Region. This article focused on the survey the development of tourism trends in the Moravian-Silesian Region on the demand side and the supply of tourism, as a part of the institutional project Trends of Tourism in the Moravian-Silesian Region. On the basis of a marketing survey was aimed at identifying tourists' preferences and using trends in the offer of travel agencies, catering and accommodation facilities, it is possible to determine the development trends of tourism in the region as a recommendation for development direction the business offer and for the regional organizations of tourism.
VytisknoutZobrazeno: 7. 12. 2022 18:29