JANOUŠKOVÁ, Jana a Šárka SOBOTOVIČOVÁ. Vnímání daně z nemovitých věcí v České republice. Acta Sting. 2019, roč. 2019, č. 4, s. 46-56. ISSN 1805-6873.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vnímání daně z nemovitých věcí v České republice
Název anglicky Perception of real estate tax in the Czech Republic
Autoři JANOUŠKOVÁ, Jana (203 Česká republika, domácí) a Šárka SOBOTOVIČOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Acta Sting, 2019, 1805-6873.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50206 Finance
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/47813059:19520/19:A0000045
Organizační jednotka Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Klíčová slova anglicky Immovable property tax; perception of tax burden; tax revenues
Změnil Změnila: Miroslava Snopková, učo 43819. Změněno: 26. 4. 2020 21:14.
Anotace
Příspěvek se zabývá zdaněním nemovitých věcí v České republice. Východiskem byla kritická literární rešerše relevantních zdrojů a následně byl uskutečněn výzkum formou dotazníkového šetření. Pro zpracování bylo využito 839 dotazníků. Na základě primárního výzkumu bylo ověřováno u poplatníků daně z nemovitých věcí vnímání této lokální daně. Dotazníkové šetření bylo vyhodnoceno pomocí neparametrického testu Kruskal-Wallis v programu SPSS. Na základě empirického šetření bylo zjištěno, že průměrná výše daně byla nejvyšší u respondentů, kteří vnímali daňové zatížení jako vysoké. Bylo zjištěno, že většina těchto respondentů také ví, jak byly vybrané prostředky využity a jaké konkrétní projekty byly v obci realizovány.
Anotace anglicky
The paper deals with immovable property taxation in the Czech Republic. After a critical literature search of relevant sources, the research was carried out via survey. 839 questionnaires were included into processing. Primary research assesses how taxpayers of immovable property taxes perceive this local tax. The survey data were evaluated using Kruskal-Wallis non-parametric test in SPSS Statistics. Based on the empirical survey it was found, that an average tax amount was the highest for those respondents who perceived tax burden as high. Most of the respondents also knew how the collected funds were used and which concrete projects were implemented in the municipality.
VytisknoutZobrazeno: 31. 1. 2023 08:14