MAJEROVÁ, Ingrid. Konkurenceschopnost vybraných ekonomik Střední Evropy. Ostrava: Sokrates, 2019. 106 s. Monografie. ISBN 978-80-86572-83-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Konkurenceschopnost vybraných ekonomik Střední Evropy.
Název anglicky Competitiveness of Selected Central European Economies
Autoři MAJEROVÁ, Ingrid (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Ostrava, 106 s. Monografie, 2019.
Nakladatel Sokrates
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50202 Applied Economics, Econometrics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/47813059:19520/19:A0000048
Organizační jednotka Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
ISBN 978-80-86572-83-3
Klíčová slova česky konkurenceschopnost; makroekonomické indikátory; metoda GMM; klastrová analýza
Klíčová slova anglicky competitiveness; macroeconomic indicators; GMM method; cluster analysis
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Dr. Ing. Ingrid Majerová, učo 48710. Změněno: 6. 1. 2020 12:10.
Anotace
Cílem monografie je zjistit úroveň mezinárodní konkurenceschopnosti zemí Střední Evropy v rámci sledovaného období let 2001 až 2017. Tento cíl bude naplněn prostřednictvím několika cílů dílčích. Prvním dílčím cílem je zjistit vývoj vybraných makroekonomických ukazatelů a jejich vzájemný odstup. Druhým dílčím cílem bude zjistit úroveň konkurenceschopnosti vybraných ekonomik pomocí měřitelných indikátorů, třetí dílčí cíl bude zaměřen na postavení ekonomik v rámci neměřitelných indikátorů konkurenceschopnosti. Čtvrtým dílčím cílem je zjistit dynamiku měřitelných indikátorů konkurenceschopnosti a jejich vazba na velikost ekonomiky a ekonomickou úroveň ekonomik. Na základě použitých metod komparace, odstupu, klastrové analýzy a průřezového modelu GMM bylo zjištěno, že v posledních letech dochází, s určitými výjimkami, ke vzájemné konvergenci ekonomik v oblasti konkurenceschopnosti, dynamizaci vývojového potenciálu konkurenceschopnosti, a zároveň nelze jednoznačně prokázat vliv velikosti ekonomiky a její ekonomické úrovně na konkurenceschopnost ve sledovaných ekonomikách jako celku.
Anotace anglicky
The aim of the monograph is to find out the level of international competitiveness of Central European countries within the monitored period from 2001 to 2017. This objective will be achieved through several partial objectives. The first partial objective is to find out the development of selected macroeconomic indicators and their mutual distance. The second sub-objective is determination of the level of competitiveness of selected economies using measurable indicators, the third sub-objective will focus on the position of economies within non-measurable competitiveness indicators. The fourth objective is to find out the dynamics of measurable competitiveness indicators and their relation to the size of the economy and the economic level of economies. Based on the methods of comparison, distance, cluster analysis and cross-sectional GMM model, it has been observed that, with some exceptions, the convergence of economies in terms of competitiveness, dynamics of development potential of competitiveness has been evident in recent years. economic level to competitiveness in the monitored economies as a whole.
VytisknoutZobrazeno: 29. 11. 2022 23:04