PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea and Jana KOČÍ. Čeští a moravští učitelé v Chorvatsku – nezpracovaná kapitola krajanského školství (Czech and Moravian Teachers in Croatia – An Unexplored Chapter of Compatriotic Education). Paidagogos. Olomouc: Paidagogos - spolek pro filosofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání, 2019, Neuveden, No 2, p. 78-103. ISSN 1213-3809.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Čeští a moravští učitelé v Chorvatsku – nezpracovaná kapitola krajanského školství
Name (in English) Czech and Moravian Teachers in Croatia – An Unexplored Chapter of Compatriotic Education
Authors PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Jana KOČÍ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Paidagogos, Olomouc, Paidagogos - spolek pro filosofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání, 2019, 1213-3809.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50902 Social sciences, interdisciplinary
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/47813059:19510/19:A0000223
Organization unit Faculty of Public Policies in Opava
Keywords (in Czech) Češi v Chorvatsku; krajanské školství; český jazyk; Česká republika
Keywords in English Czechs in Croatia; compatriotic education; minority schools; Czech language; Czech Republic
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Andrea Preissová Krejčí, Ph.D., učo 52328. Changed: 18. 2. 2021 08:59.
Abstract
Studie se zaměřuje na opomíjené téma dějin českého školství, totiž české menšinové školství na příkladu Chorvatska, které má dnes téměř stoletou tradici. Cílem práce je reflexe minulosti a současnosti českých škol v Chorvatsku ve vazbě na jejich spolupráci s českým státem. Za využití historických metod analyzujeme prameny krajanské provenience a interpretujeme obtíže, s nimiž se krajané při zakládání i dalším vývoji českých škol museli potýkat. Zohledňujeme přitom pomoc ze strany historického českého státu, který od počátku podporoval českou výuku v Chorvatsku, a to nejen skrze učitele. Tato spolupráce je v různých podobách realizována i v současnosti, kvůli jejímu přerušení v roce 1948 trvajícímu až do poloviny šedesátých let 20. století však v daruvarském prostoru vzniklo svébytné české školství, které je úzce propojeno také s kulturním životem menšiny.
Abstract (in English)
The study focuses on the marginalized topic of Czech education, meaning the education of Czech minority, explained on the example of Croatia where the Czech education is almost 100 years old. The main goal of the work is to reflect the past and the present od Czech schools in Croatia, in connection of their cooperation with Czech state. While using the historic methods, we are analyzing the compatriotic sources and we interpret the difficulties compatriots had when founding and developing Czech schools. The authors describe the help of Czech state that supported Czech education in Croatia from the very beginning not only by supporting the Czech teachers. This cooperation can still be found even today in various forms, but because of its discontinuance from the year 1948 till the second half of 1960’s, a unique Czech education, closely linked with the cultural life of the minority, has emerged in Daruvar region.
PrintDisplayed: 28. 9. 2023 13:37