PELLEŠOVÁ, Pavlína. Vývoj příjezdového cestovního ruchu v České republice. In Zborník príspevkov zo 17. medzinárodnej vedeckej konferencie Medzinárodné vzťahy 2016 Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Bratislava: Ekonóm, 2017. s. 936-951. ISBN 978-80-225-4365-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vývoj příjezdového cestovního ruchu v České republice
Název česky Vývoj příjezdového cestovního ruchu v České republice
Název anglicky Development of inbound tourism in the Czech Republic
Autoři PELLEŠOVÁ, Pavlína (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Bratislava, Zborník príspevkov zo 17. medzinárodnej vedeckej konferencie Medzinárodné vzťahy 2016 Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky, od s. 936-951, 16 s. 2017.
Nakladatel Ekonóm
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50204 Business and management
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Kód RIV RIV/47813059:19520/17:00010789
Organizační jednotka Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
ISBN 978-80-225-4365-1
Klíčová slova anglicky tourism; incoming tourism; structure of expenditure; trend
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 7. 2. 2020 10:57.
Anotace
Článek se zabývá příjezdovým cestovním ruchem v České republice s důrazem nastrukturu výdajů na příjezdový cestovní ruch za posledních deset let. Zaměřuje se nadeskripci vývoje jednotlivých položek výdajů na výjezdový cestovní ruch. Cílem je nazákladě deskripce vývoje příjezdového cestovního ruchu stanovit predikci vývojevybraných výdajů. Na základě výpočtu trendu bylo zjištěno, že nadále budou největšíminávštěvníky Němci, Slováci, Rakušané, poroste počet návštěvníků z Ruska a ostatníchzemí a jejich výdaje na ubytování před pobytem mají klesající tendenci, kdežto běhempobytu mají rostoucí tendenci, avšak výdaje na stravování vykazují stagnující trend.
Anotace anglicky
This article describe incoming tourism in the Czech Republic with emphasis on structurespendings at incoming tourism at last ten years. The article focuses on the development ofdescription of the individual items of expenditure on outcoming tourism. The aim is, onthe basis of description of development of incoming tourism to determine the prediction.By calculating the trend has been established that will continue to be the largest visitorGermans, Slovaks, Austrians, increase the number of visitors from Russia and othercountries and their accommodation expenses prior to their stay on a downward trend,while during your stay are a growing trend, but spending on food exhibit sluggish trend.
VytisknoutZobrazeno: 3. 12. 2022 20:32