GAJDOVÁ, Karin. REGIONÁLNÍ SROVNÁNÍ VYBRANÝCH UKAZATELŮ V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ. In 20th International Colloquium on Regional Sciences. Conference Proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 414-420. ISBN 978-80-210-8587-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název REGIONÁLNÍ SROVNÁNÍ VYBRANÝCH UKAZATELŮ V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ
Název česky REGIONÁLNÍ SROVNÁNÍ VYBRANÝCH UKAZATELŮ V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ
Název anglicky REGIONAL COMPARISON OF SELECTED INDICATORS IN THE HEALTH SECTOR
Autoři GAJDOVÁ, Karin (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brno, 20th International Colloquium on Regional Sciences. Conference Proceedings. od s. 414-420, 7 s. 2017.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50204 Business and management
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/47813059:19520/17:00010864
Organizační jednotka Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
ISBN 978-80-210-8587-9
Klíčová slova anglicky NUTS 2; regional comparison; health; health care
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 7. 2. 2020 10:57.
Anotace
Zdraví představuje v lidské společnosti tradičně jednu z nejvýznamnějších hodnot, uznávanou ve všech dobách. Obecně je věnována značná pozornost zdravotnictví ve vyspělých zemích, jehož cílem je právě zajištění zdraví lidí. Dochází k uvědomění si, že je to stále více důležité. Cílem daného příspěvku je zhodnotit situaci ve zdravotnictví v České republice. Pro naplnění daného cíle je využita metoda komparativní analýzy, kdy jsou srovnávány předem zvolené ukazatele v předem vybraných regionech a zemích. V rámci příspěvku jsou sledovány regiony NUTS II v České a Slovenské republice a následně také jednotlivé země skupiny V4+2. Po realizaci komparativní analýzy vybraných ukazatelů zdravotnictví je možné vše shrnout tak, že situace v České republice se v oblasti zdravotnictví stále zlepšuje. Je to patrné jak u počtu lékařů, zdravotních sester a zubních lékařů, tak také v porovnání výdajů na zdravotní péči.
Anotace anglicky
Health is traditionally one of the most important values in a human society respected at all times. It is generally given considerable attention to health care in developed countries, whose purpose is to ensure people's health. There is a realization that it is becoming increasingly important. The aim of this paper is to assess the situation in the health sector in the Czech Republic. To fulfill of this goal there is to use the method of comparative analysis, when are compared selected indicators in selected regions and countries. Within this paper there are monitored NUTS II regions in the Czech and Slovak Republics and subsequently the individual countries of the V4+2. After the implementation of comparative analysis of selected indicators of health can be summed up everything. The situation in the Czech Republic in healthcare is progressive. This is evident in the number of doctors, nurses and dentists, and also in compared expenditure of health care.
VytisknoutZobrazeno: 27. 1. 2023 06:24