JANOUŠKOVÁ, Jana a Šárka SOBOTOVIČOVÁ. Nedoplatky a jejich výše v kontextu daně z nemovitých věcí. Český finanční a účetní časopis. 2017, roč. 12, č. 1, s. 41-53, 12 s. ISSN 1802-2200.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Nedoplatky a jejich výše v kontextu daně z nemovitých věcí
Název česky Nedoplatky a jejich výše v kontextu daně z nemovitých věcí
Název anglicky Arrears and their amount in the context of the tax on immovable property
Autoři JANOUŠKOVÁ, Jana (203 Česká republika, domácí) a Šárka SOBOTOVIČOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Český finanční a účetní časopis, 2017, 1802-2200.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50204 Business and management
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/47813059:19520/17:00010866
Organizační jednotka Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Klíčová slova anglicky Immovable property tax; Tax arrears; Municipal budget.
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 7. 2. 2020 10:57.
Anotace
Daň z nemovitých věcí není v České republice daní významnou z hlediska veřejných rozpočtů, nicméně dotváří daňovou soustavu a zajišťuje stabilní daňové výnosy, které jsou příjmem obcí, na jejichž území se dané nemovitosti nacházejí. V rámci teoretických přístupů i empirických studií je význam této daně často diskutovaným tématem. Cílem této statě je deskripce vývoje nedoplatků na dani z nemovitých věcí v kontextu předpisů daně. Zhodnoceno je také postavení daně z nemovitých věcí z hlediska daňových příjmů obcí a na základě výsledků výzkumu je identifikován dopad nedoplatků na příjmy obce. Lze konstatovat, že bagatelní nedoplatky daně z hlediska státu nejsou významné, nicméně z hlediska minorit mohou tvořit podstatnou část rozpočtu.
Anotace anglicky
Immovable property tax is not a significant tax in terms of public finances in the Czech Republic. However, it completes tax system and ensures stable tax revenues which are income of municipalities on whose territory the property is located. In the context of theoretical approaches and empirical studies the importance of this tax is often discussed topic. The aim of this paper is to describe the development of immovable property tax arrears in the context of tax imposed. The position of the immovable property tax in terms of tax revenues of municipalities is also evaluated. Based on the research results the impact of arrears on municipalities´ revenue is identified. It can be stated that the petty tax arrears are not significant for the state, but in terms of minorities, may form a substantial part of the budget.
VytisknoutZobrazeno: 31. 1. 2023 08:29