PELLEŠOVÁ, Pavlína. Aktuální trendy cestovního ruchu se zřetelem na Moravskoslezský kraj. In Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu: regiony a jejich charakter. Opava: FPF SU Opava, 2017. s. 64-73. ISBN 978-80-7510-228-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Aktuální trendy cestovního ruchu se zřetelem na Moravskoslezský kraj
Název česky Aktuální trendy cestovního ruchu se zřetelem na Moravskoslezský kraj
Název anglicky CURRENT BUSINESS TRENDS IN THE MORAVIAN-SILESIAN REGION
Autoři PELLEŠOVÁ, Pavlína (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Opava, Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu: regiony a jejich charakter. od s. 64-73, 10 s. 2017.
Nakladatel FPF SU Opava
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50204 Business and management
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW URL
Kód RIV RIV/47813059:19520/17:00011008
Organizační jednotka Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
ISBN 978-80-7510-228-7
Klíčová slova anglicky tourism; tourism trends; Couchsurfing; industrial tourism; event tourism; gastronomic tourism; adventure tourism
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 7. 2. 2020 10:58.
Anotace
Článek je zaměřen na trendy cestovní ruchu. Nejprve jsou specifikovány trendy cestovního ruchu dle vybraných autorů, poté jsou představeny trendy, které uvádějí mezinárodní instituce, ale také jsou charakterizovány stanoviskem odborníka z praxe. Následuje deskripce trendů cestovního ruchu ve vybraném regionu Moravskoslezského kraje. Cílem příspěvku je deskripce vybraných trendů cestovního ruchu a jejich specifikace v Moravskoslezském kraji.
Anotace anglicky
The article focuses on the trends of tourism. At first the paper specified tourism trends according to the selected authors are then presented trends that states international institutions, but also are characterized by the opinion of a practice specialist. The following is a description of trends of tourism in selected Moravian-Silesian region. The aim of this article is to describe selected tourism trends and their specifications in the Moravian-Silesian region.
VytisknoutZobrazeno: 3. 12. 2022 21:24