BLECHOVÁ, Beata a Šárka SOBOTOVIČOVÁ. Rozdílné postavení krajů v ČR z hlediska daňových výnosů. In XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: MU Brno, 2017. s. 855-861. ISBN 978-80-210-8586-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Rozdílné postavení krajů v ČR z hlediska daňových výnosů.
Název česky Rozdílné postavení krajů v ČR z hlediska daňových výnosů.
Název anglicky Different position of the Czech Republic regions in term sof tax revenues
Autoři BLECHOVÁ, Beata (203 Česká republika, domácí) a Šárka SOBOTOVIČOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Brno, XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. od s. 855-861, 7 s. 2017.
Nakladatel MU Brno
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50205 Accounting
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/47813059:19520/17:00011028
Organizační jednotka Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
ISBN 978-80-210-8586-2
UT WoS 000426864500112
Klíčová slova anglicky municipal governments; shared taxes; income tax; value added tax
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 7. 2. 2020 10:58.
Anotace
Cílem článku je zhodnotit postavení jednotlivých krajů v ČR z hlediska jejich podílu na inkasu vybraných daní v období 2005 až 2014. Předmětem výzkumu jsou daně z příjmů a daň z přidané hodnoty, které jsou významným daňovým příjmem veřejných rozpočtů a zdrojem financování rozpočtů krajů a municipalit. Pro porovnání regionů je využito škálování, a to metodou semaforu. Dále jsou vypočteny koeficienty výtěžnosti daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických a fyzických osob pro jednotlivé kraje. Předpisy i inkaso daně jsou ovlivněny zejména legislativními změnami, ale také geografickými, demografickými a socioekonomickými rozdíly mezi kraji.
Anotace anglicky
Aim of this article is to assess the position of individual regions of the Czech Republic in terms of their share in tax collection in the period from 2005 to 2014. The research is focused on income taxes and value added tax, which are significant tax revenue for public budgets and financing resources for budgets of regions and municipalities. For a comparison of the regions scaling is used, namely the method of semaphore. Furthermore yield coefficients for value-added tax, corporate income tax and income tax of individuals are calculated for each region. Tax imposed and collection are mainly influenced by legislative changes, but also by geographic, demographic and socio-economic differences between regions.
VytisknoutZobrazeno: 31. 1. 2023 07:06