CINDLEROVÁ, Jana. Výlet pana Broučka do 21. století (Mr. Brouček's Journey to the 21st Century). In Karel Steinmetz, David Kozel. Janáčkiana 2018. Sborník z 34. ročníku mezinárodní muzikologické konference Janáčkiana 2018. 1st ed. Ostrava: Ostravská univerzita. p. 95-102, 354 pp. ISBN 978-80-7599-090-7. 2019.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Výlet pana Broučka do 21. století
Name in Czech Výlet pana Broučka do 21. století
Name (in English) Mr. Brouček's Journey to the 21st Century
Authors CINDLEROVÁ, Jana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Ostrava, Janáčkiana 2018. Sborník z 34. ročníku mezinárodní muzikologické konference Janáčkiana 2018, p. 95-102, 354 pp. 2019.
Publisher Ostravská univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60403 Performing arts studies
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW 34. ročník muzikologické konference v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka
RIV identification code RIV/47813059:19240/19:A0000519
Organization unit Faculty of Philosophy and Science in Opava
ISBN 978-80-7599-090-7
Keywords (in Czech) Leoš Janáček; Svatopluk Čech; Sláva Daubnerová; Národní divadlo
Keywords in English Leoš Janáček; Svatopluk Čech; Sláva Daubnerová; Nation Theatre Prague
Tags ÚBK
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Petra Skoumalová, učo 50554. Changed: 22/4/2020 15:05.
Abstract
V roce 100. výročí založení Československa se rozhodlo pražské Národní divadlo uvést jedinou komickou operu Leoše Janáčka, kterou autor dokončil po mnohaletém hledání její ´správné podoby´ rok před vznikem státu a kterou Národní divadlo uvedlo ve světové premiéře roku 1920. Důvod dramaturgické volby díla vytvořeného na základě dvou neméně slavných novel Svatopluka Čecha není však primárně pietní. Uvedení opery slavící tytéž narozeniny jako stát chce být (premiéra koncem března 2018 teprve proběhne) spíše konfrontační, jak předesílají inscenátoři: s důrazem na ironii a grotesknost příběhu „o chronických morálních neduzích českého člověka, či možná lépe – človíčka“. Janáčkova divoká opera se na česká jeviště vrací pravidelně – v každém poválečném desetiletí se objevila na některé z velkých českých operních scén alespoň jednou. Nyní se chce jejím prostřednictvím Národní divadlo vyjádřit k dnešku, což jistě není pro operní druh principiálně příznačné. Tím zajímavější je další aspekt připravované inscenace: její režie se ujme (byť nikoli poprvé v české broučkovské inscenační tradici) žena. Lze tušit, že mnohostranná umělkyně Sláva Daubnerová předloží svérázný výklad, stejně jako tomu bylo v případě jejích předchozích operních režií. Mimo jiné bude nepochybně rezonovat otázka, kam jsme to za těch slavných sto let dotáhli…
Abstract (in English)
In the 100th anniversary of the founding of Czechoslovakia, the Prague National Theater decided to present the only comic opera by Leoš Janáček based on two equally famous novels by Svatopluk Čech. Janáček completed the work after many years of searching for its 'right form' a year before the state was established. The world premiere was in National TAheatre in 1920. Janáček's wild opera returns regularly to the Czech theatres - in every post-war decade it appeared at least on one of the great Czech opera stages. Now the National Theater expresses by it its opinion about nowaday - by a special interpretation of a versatile artist Sláva Daubnerová, who directed the opera inscenation. Among other things, resonates here the question of where we have gone in those glorious hundred years…
PrintDisplayed: 19/4/2024 08:58