ENTLOVÁ, Gabriela. Internacionalizace slovní zásoby v české sportovní terminologii z diachronního a synchronního hlediska. CASALC Review. 2019, roč. 2019, č. 1, s. 26-37, 11 s. ISSN 1804-9435.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Internacionalizace slovní zásoby v české sportovní terminologii z diachronního a synchronního hlediska
Název česky Internacionalizace slovní zásoby v české sportovní terminologii z diachronního a synchronního hlediska
Název anglicky Internationalisation of Czech sports terminology from diachronic and synchronic views
Autoři ENTLOVÁ, Gabriela.
Vydání CASALC Review, 2019, 1804-9435.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60203 Linguistics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Klíčová slova česky internacionalizace; česká slovní zásoba; sportovní terminologie, adaptace, Anglicismy, výpůjčky
Klíčová slova anglicky internationasisation; Czech vocabulary; sports terminology; adaptation; Anglicisms; loanwords; borrowings
Štítky ÚCJ
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Gabriela Entlová, Ph.D., učo 23879. Změněno: 5. 3. 2020 14:20.
Anotace
Cílem článku, který se zaměřuje na terminologii sportovního slangu, je popsat současný stav českého sportovního názvosloví z hlediska synchronního, přičemž pro srovnání byly použity také některé historické údaje, tj. posouzení z hlediska diachronního. V příspěvku je popsána jak formální, tak i významová stránka jednotlivých příkladů, neboť není snadné je pro účely zvoleného tématu od sebe oddělit. Taktéž jednotlivé přístupy, tj. diachronní a synchronní, se mnohdy ze stejného důvodu vzájemně prolínají.
Anotace anglicky
The present paper focuses on the contemporary state of Czech sports terminology in the Czech language from the diachronic and synchronic points of view. It outlines how the currently used borrowings function in the Czech sports vernacular and their level of adaptation to the Czech orthographic, phonological and morphological systems to show how these lexical items are being adapted to the Czech language on different levels and from different source languages. For precise exemplification, the vocabulary under investigation was collected from the author’s dissertation as well as from other sources, e.g. print journalistic papers and on-line websites. To support the topic, the introductory passages include some general notes on borrowings and Anglicisms in Czech, as well as on the history of sports.
VytisknoutZobrazeno: 3. 3. 2024 04:42