PŘEČKOVÁ, Lenka. Oceňování aktiv: Distanční studijní text. 1. vyd. Karviná, 2018, 121 s. ISBN 978-80-7510-304-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Oceňování aktiv: Distanční studijní text
Název česky Oceňování aktiv: Distanční studijní text
Autoři PŘEČKOVÁ, Lenka.
Vydání 1. vyd. Karviná, 121 s. 2018.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
ISBN 978-80-7510-304-8
Klíčová slova česky Hodnota, cena, oceňovací činnost, znalec, odhadce, znalecký posudek, porovnávací způsob, výnosový způsob, nákladový způsob, obvyklá cena, tržní cena,zjištěná cena, oceňovací vyhláška, nemovitá věc, rodinný dům, pozemek, součást věci, příslušenství věci, pojistná hodnota, zástavní hodnota, CZ.02.2.69/0.0./0.0/16_015/0002400
Štítky Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě 0002400
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Višnická, učo 54899. Změněno: 18. 3. 2020 12:22.
Anotace
Cílem studijní opory je zpracování poznatků z oblasti oceňovací praxe, základní teorie oceňování potřebné pro správné pochopení oceňovací činnosti a metodických postupů používaných při stanovení hodnoty aktiv. Studijní opora se zabývá oceňovací činností v České republice a je rozdělena do tří hlavních oblastí. První oblast je zaměřena na obecné vysvětlení oceňovacích postupů při oceňování aktiv a klade důraz na proces ocenění, práci oceňovatele, metodologii ocenění a možnosti ocenění na finančním trhu. Druhá oblast spadá do problematiky oceňování aktiv pomocí tržních principů a poslední oblast se vztahuje na problematiku ocenění podle cenového předpisu. Oceňování aktiv je velmi širokou oblastí. Z tohoto důvodu přináší studijní opora praktické výpočty především pro oblast nemovitých věcí. Důvodem výběru právě nemovitých věcí je skutečnost, že oceňování podle Oceňovací vyhlášky, které je prováděcí vyhláškou Zákona o oceňování majetku, je možné pouze pro tato aktiva. Oceňovací vyhláška se zabývá pouze nemovitými věcmi. Dalším důvodem zařazení právě oblasti ocenění nemovitých věcí podle Oceňovací vyhlášky je skutečnost, že toto ocenění je velmi časté především v případě prodeje nemovitosti a následného placení daně z jejího převodu.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Oceňování aktiv; 2018 Text distanční studijní opory vznikl z prostředků ESF projektu "Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě" r.č.:CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400. Licence Creative Commons  Verze souboru Višnická, P. 18. 3. 2020

Vlastnosti

Název
Oceňování aktiv; 2018
Popis
Text distanční studijní opory vznikl z prostředků ESF projektu "Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě" r.č.:CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400.
Adresa v ISu
https://is.slu.cz/auth/publication/38210/Preckova_Ocenovani_aktiv_181103.pdf
Adresa ze světa
https://is.slu.cz/publication/38210/Preckova_Ocenovani_aktiv_181103.pdf
Adresa do Správce
https://is.slu.cz/auth/publication/38210/Preckova_Ocenovani_aktiv_181103.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.slu.cz/publication/38210/Preckova_Ocenovani_aktiv_181103.pdf?info
Vloženo
St 18. 3. 2020 12:22

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Lenka Přečková, Ph.D., učo 19254
  • osoba Mgr. Petra Višnická, učo 54899
Atributy
 

Preckova_Ocenovani_aktiv_181103.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.slu.cz/auth/publication/38210/Preckova_Ocenovani_aktiv_181103.pdf
Adresa ze světa
https://is.slu.cz/publication/38210/Preckova_Ocenovani_aktiv_181103.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
1,8 MB
Hash md5
88bc6d2f7356be67f832dccabbb0415c
Vloženo
Pá 2. 9. 2022 13:45

Preckova_Ocenovani_aktiv_181103_Archive.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.slu.cz/auth/publication/38210/Preckova_Ocenovani_aktiv_181103_Archive.pdf
Adresa ze světa
https://is.slu.cz/publication/38210/Preckova_Ocenovani_aktiv_181103_Archive.pdf
Typ souboru
PDF/A (application/x-pdf)
Velikost
43,4 MB
Hash md5
2431e5bd81a93156eee642ed40a11f5a
Vloženo
Pá 2. 9. 2022 13:58

Preckova_Ocenovani_aktiv_181103.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.slu.cz/auth/publication/38210/Preckova_Ocenovani_aktiv_181103.txt
Adresa ze světa
https://is.slu.cz/publication/38210/Preckova_Ocenovani_aktiv_181103.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
256,6 KB
Hash md5
9162b2d7acacaef2c0c5684ffbb654f9
Vloženo
Pá 2. 9. 2022 14:00
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 23. 7. 2024 22:20