KNAPÍK, Jiří a Martin FRANC. Mezi pionýrským šátkem a mopedem. Děti, mládež a socialismus v českých zemích 1948–1970. 1. vyd. Praha: Academia, 2018. 727 s. Edice Šťastné zítřky, sv. 30. ISBN 978-80-200-2890-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Mezi pionýrským šátkem a mopedem. Děti, mládež a socialismus v českých zemích 1948–1970
Název česky Mezi pionýrským šátkem a mopedem. Děti, mládež a socialismus v českých zemích 1948–1970
Název anglicky Between a pioneer scarf and a moped. Children, Youth and Socialism in the Czech Lands 1948–1970
Autoři KNAPÍK, Jiří a Martin FRANC.
Vydání 1. vyd. Praha, 727 s. Edice Šťastné zítřky, sv. 30, 2018.
Nakladatel Academia
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
ISBN 978-80-200-2890-7
Klíčová slova česky děti; mládež; socialismus
Klíčová slova anglicky Children; Youth; Socialism
Návaznosti GA15-03538S, projekt VaV.
Změnil Změnil: prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D., učo 24451. Změněno: 10. 11. 2020 12:57.
Anotace
Předmětem výzkumu jsou děti ve věku povinné školní docházky (6 až 15 let) a dospívající mládež (před dosažením plnoletosti do 18 let) v českých zemích. Časové vymezení 1948–1970 reflektuje zásadní změny ve struktuře dětských organizací v Československu a proměny školské politiky. Na rozdíl od vysokoškolského studentstva česká historiografie zcela postrádá komplexní výzkum mladší generace; kniha nahlíží na děti a mládež hlavně v těchto rámcích: mladá generace mezi rodinou a státem, mimoškolní výchova a volný čas, mediální krajina, sociální péče a ochrana dětí a mládeže, využívání motivu mládí a dětství režimem. Výzkum je ukotven v konceptu kulturních a sociálních dějin.
Anotace anglicky
The subject matter of this research deals with children at the age of compulsory school attendance (6 to 15 years) and teenagers (under 18) in the Czech lands. The time range of 1948-1970 represents a time of fundamental changes in the structure of children’s organisations in Czechoslovakia and changes in educational policy. Unlike for university students, Czech historiography completely lacks any comprehensive research of the younger generation; this book shows to examine children and youth mainly in the following framework: the young generation between the family and the State, extracurricular education and leisure time, media environment, social care and protection of children and youth, and use of the motif of youth and childhood by the regime. The research is anchored in the concept of cultural and social history.
VytisknoutZobrazeno: 7. 12. 2021 04:16