KNAPÍK, Jiří. Pionýr družstevníkem? Pionýrská zemědělská hospodářství v letech 1959-1964. Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, 2020, roč. 27, č. 1, s. 58-99. ISSN 1210-7050.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Pionýr družstevníkem? Pionýrská zemědělská hospodářství v letech 1959-1964
Název česky Pionýr družstevníkem? Pionýrská zemědělská hospodářství v letech 1959-1964
Název anglicky A Young Pioneer a cooperative farmer? Young Pioneers’ agricultural farms in the 1959-1964 period
Autoři KNAPÍK, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Soudobé dějiny, Praha, Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, 2020, 1210-7050.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60101 History
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/47813059:19240/20:A0000614
Organizační jednotka Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Klíčová slova česky Československo; děti; pionýrská zemědělská hospodářství; Pionýrská organizace; československé zemědělství
Klíčová slova anglicky Czechoslovakia; children; Young Pioneer’s agricultural farms; Young Pioneer’s Organization; Czechoslovak agriculture
Příznaky Recenzováno
Návaznosti GA19-10233S, projekt VaV.
Změnil Změnil: prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D., učo 24451. Změněno: 10. 11. 2020 14:56.
Anotace
Studie se zabývá dosud nezpracovaným fenoménem takzvaných pionýrských zemědělských hospodářství v Československu na přelomu padesátých a šedesátých let minulého století. Jejich vznik souvisí s tehdejší situací, kdy v zemi silně rezonovaly ambiciózní vize sovětského vedení, končila kolektivizace venkova a současně v zemědělství nastával nedostatek pracovních sil. Politické a výchovné orgány se snažily motivovat mladou generaci k volbě povolání v zemědělství a koncept pionýrského zemědělského hospodářství byl v tomto kontextu prezentován jako „vyšší“ forma zájmové činnosti starších dětí. Poprvé se objevil na jaře 1959 jako aktivita pionýrů na jižním Slovensku, v českých zemích vznikla první hospodářství na Krnovsku na severní Moravě. Pionýři měli za pomoci místního národního výboru a zemědělského družstva sami hospodařit na dosud neobdělávané půdě (pěstovat zeleninu a ovoce, popřípadě chovat drůbež a králíky) a zřídit si „vlastní“ zemědělské družstvo s dětskými funkcionáři. Experiment byl chápán i jako šance oživit zájem dětí o činnost v Pionýrské organizaci; silně totiž využíval prvky dětské samosprávy, které lze pozorovat v různých pedagogických experimentech na přelomu čtyřicátých a padesátých let (zejména při pokusu založit takzvanou Obec školní mládeže v Krompachu v severních Čechách). Zakládání pionýrských zemědělských hospodářství podporovalo Ministerstvo zemědělství a vedení Československého svazu mládeže, které je vyzvedávalo jako vzorovou aktivitu pionýrů.
Anotace anglicky
The study focuses on a phenomenon that has not yet been dealt with, namely so-called Young Pioneers’ agricultural farms (pionýrská zemědělská hospodářství) in Czechoslovakia at the turn of the 1950s and 1960s. Their origin is associated with the situation prevailing at that time, when ambitious visions of the Soviet leadership were strongly resonating in Czechoslovakia, the process of agricultural collectivization was almost over and, at the same time, the agriculture started suffering from lack of labour. Political and educational authorities were trying to motivate the young generation to choose a job in agriculture and the concept of the Young Pioneers’ agricultural farms was presented in this context as a “higher-level” hobby for older children. The phenomenon appeared for the first time in southern Slovakia in the spring of 1959 as an initiative of Young Pioneers; as to the Czech Lands, the first farms were set up in the region of Krnov, North Moravia.
VytisknoutZobrazeno: 1. 12. 2021 15:53