ZAPLETALOVÁ, Šárka, Halina STARZYCZNÁ a Dalibor ŠIMEK. Inovace v podmínkách České republiky. 1. vydání. Karviná: SU OPF, 2020. 94 s. ISBN 978-80-7510-411-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Inovace v podmínkách České republiky
Název česky Inovace v podmínkách České republiky
Název anglicky Innovation in the condition of the Čzech Republic
Autoři ZAPLETALOVÁ, Šárka (203 Česká republika, domácí), Halina STARZYCZNÁ (203 Česká republika, garant, domácí) a Dalibor ŠIMEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vydání. Karviná, 94 s. 2020.
Nakladatel SU OPF
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50204 Business and management
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/47813059:19520/20:A0000166
Organizační jednotka Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
ISBN 978-80-7510-411-3
Klíčová slova česky Kategorizace inovací; podpora inovací; inovující společnosti; řízení inovací; sekundární výzkum inovací v ČR; primární výzkum inovačních aktivit; případová studie; implementace implementace inovací.
Klíčová slova anglicky Categorization of the innovations; support of the innovations; innovation management; secondary research and primary research of the innovation activities; case study
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D., učo 48716. Změněno: 7. 5. 2021 11:36.
Anotace
Monografie shrnuje výsledky zkoumání autorů týkající se inovací s ohledem na malé a střední podniky (MSP). Navazuje na monografii „Vybrané teoretické a empirické pohledy na inovace“ projektu reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0016. První kapitola je věnována genezi výzkumu inovací na katedře. Na ní navazuje stručná teoretická rozprava ke zkoumanému tématu týkající se inovací a empirická část, která je věnovaná výsledkům primárního výzkumu zaměřeného na inovační aktivity malých a středních podniků. Poslední kapitola je věnována případové studii představující implementaci vybrané inovační aktivity.
Anotace anglicky
The monograph summarizes the results of the authors' research on innovation with regard to small and medium-sized enterprises (SMEs). It follows the monograph "Selected theoretical and empirical views on innovation" of the project Reg. No. CZ.1.07 / 2.3.00 / 20.0016. The first chapter is devoted to the genesis of innovation research at the department. It is followed by a brief theoretical discussion on the research topic related to innovation and an empirical part, which is devoted to the results of primary research focused on innovation activities of small and medium-sized enterprises. The last chapter is devoted to a case study representing the implementation of a selected innovation activity.
VytisknoutZobrazeno: 27. 1. 2023 05:29