DUHÁČEK ŠEBESTOVÁ, Jarmila. Podnikání: Distanční studijní text. Karviná: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2020.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Podnikání: Distanční studijní text
Autoři DUHÁČEK ŠEBESTOVÁ, Jarmila.
Vydání Karviná, 2020.
Nakladatel Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Další údaje
Typ výsledku Učebnice
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Klíčová slova česky Podnikání, podpora podnikání, podnikavost, osobnost podnikatele, podnikatelské procesy, založení podniku, Lean Canvas.
Změnil Změnil: Ing. Robert Kempný, učo 19500. Změněno: 13. 1. 2021 20:05.
Anotace
Cílem této opory je seznámit studenta se základy podnikání. Studenti pochopí základy tvorby projektu vzniku podniku a budou schopni na-vrhnout jednoduchý podnikatelský model pomocí Lean Canvas. Budou seznámeni se základy podnikových činností, podporou podniků v prostředí České republiky. Tato opora je inovovaná a přepracovaná z vydání WAGNEROVÁ, E. a J. ŠEBESTOVÁ, 2007. Podnikání v ma-lé a střední firmě. Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7248-441-6.
VytisknoutZobrazeno: 26. 5. 2024 13:20